Čojčlandská Konferenz 2016

Čojč und Zwiesel. Zwiesel und Čojč. Eine Beziehung, die im vergangenen Jahr vertieft wurde: Das Čojč-Kaleidoskop, das im August die Leerstände im Stadtzentrum bespielt und belebt hat. So war es nur folgerichtig, dass auch die Čojčlanská Konference 2016 in Zwiesel tagte und die Weichen für die Zukunft stellte.

Freitagabend ging es los. Nachdem die Höhepunkte des Kaleidoskops in einem Video nochmals gezeigt wurden, kam es zu mehreren Gesprächsrunden zu Fragen, die Čojč aktuell beschäftigen, unter anderem auch über die Verankerung in Zwiesel. Die Ergebnisse wurden gesammelt und weiterverarbeitet.

Der Samstag gehörte ganz der Tradition. Die Konferenz und ihre Teilnehmer entwickeln die Projekte, die im nächsten Jahr durchgeführt werden sollen. Viele Ideen sind entwickelt und vorgestellt worden. Doch nur zwei können schlussendlich ausgeführt werden. Die Diskussionen darüber waren langwierig und die Auswahl schwierig. Letzten Endes gab fiel die Wahl auf zwei sehr unterschiedliche Projekte.

Zum einen wird Čojč 2017 mit Jugendlichen in ein Altersheim gehen und mit den Bewohnern über ihren Tagesablauf, ihre Erfahrungen und ihr Leben sprechen. Im zweiten Projekt Like! werden die Jugendlichen sich mit Diskriminierung im Internet und ihr eigenes Online-Verhalten beschäftigen. Die daraus resultierenden Aufführungen werden mit Sicherheit wie immer spannend werden.

Nach der traditionellen Party am Samstagabend waren alle froh über die Zeitumstellung und die Stunde, die wir länger schlafen konnten. Der Sonntag startet gemütlich mit einem Pyjamafrühstück. Doch dann wurde es ernst. Der Infoknot und der Dokuknot wurden verheiratet zum Čojč-Infostrudl, beim Mittagessen stellte sich die Čojč Kumpanie vor. Der Vormittag gehörte allerdings der Abbildung des Istzustands und den Zukunftsvorstellungen der Teilnehmer.

Am Nachmittag kam es dann zum Höhepunkt der Čojčlandská Konference 2017: Čojč hat an diesem Tag Wurzeln in Zwiesel geschlagen. Im Stadtpark haben die Teilnehmer der Konferenz feierlich einen Baum gepflanzt. Ein tschechischer Baum in Zwiesel als Zeichen für das die Verbindung, die Čojč mit der Stadt eingegangen ist, weitergehen kann.

 

Čojčlandská Konferenz 2016

Čojč a Zwiesel. Zwiesel a Čojč . Vztah, který se v minulém roce podařilo prohloubit: Čojč Kaleidoskopem, který v srpnu oživil a rozehrál opuštěné prostory v centru města. Logicky se pak ve Zwieselu v roce 2016 konala i čojčlandská konference, která určila směřování do budoucna.

Vše vypuklo v pátek večer. Po shlédnutí videa s vrcholnými momenty Kaleidoskopu, došlo v několika diskusních skupinách na otázky, které jsou pro Čojč právě aktuální, mimo jiné také ukotvení ve Zwieselu. S utříděnými výsledky diskuse se pak dále pracovalo.

Sobota zcela patřila tradici. Účastníci konference vymýšleli projekty, které by mohly být v příštím roce uskutečněny. Vzniklo mnoho nápadů, které byly posléze prezentovány. Pouze dva z nich mohou být ale nakonec realizovány. Diskuse byly dlouhé a výběr obtížný. Nakonec padla volba na dva velmi rozdílné projekty.

V  prvním projektu budou účastníci Čojč 2017 prozkoumávat domov pro seniory, budou se seniory hovořit o jejich každodenním programu, ale i o jejich zkušenostech a životě. Ve druhém projektu Like! se budou účastníci zabývat problematikou diskriminace na internetu a budou zkoumat své vlastní chování v online prostoru. Představení, která z obou projektů vzejdou, budou určitě stejně jako vždy velmi zajímavá.

Po tradiční party v sobotu večer se všichni radovali z posunu času a hlavně z hodiny spánku navíc. Neděle byla zahájena velmi příjemně pyžamovou snídaní. Ale pak už se pracovalo navážno. Infoknot a Dokuknot splynuly v Infoštrůdl, během oběda se představila Čojč Kumpanie. Dopoledne bylo ve znamení mapování současného stavu a názorů účastníků na budoucí směřování.

Odpoledne všechny čekalo vyvrcholení čojčlandské konference 2017. Čojč toho dne zapustil ve Zwieselu kořeny. Účastníci konference slavnostně zasadili v městském parku lípu. Český strom ve Zwieselu jako znak , který Čojč propojil s Zwieselem a stal se tak symbolem dalšího pokračování.