Das versunkene Dorf

Wann & Wo

16.4.-21.4.2011 Burg Hohenberg

17.5.-22.5.2011 Schwarzenbach am Wald

20.6.-26.6.2011 Aš & Hof

Wer & Was

Leitung: Hana Vaculna, Rosalin Hertrich

Medialisierung: Franziska Wernsdorfer, Michael Farkas

 

16 deutsche und tschechische Jugendliche suchten nach den Spuren des ehemaligen Dorfes Mähring bei Aš wo sich heute nur noch Brachland befindet. Sie recherchierten was dort im 20. Jahrhundert geschah, befragten Zeitzeugen, spürten der Atmosphäre des Ortes nach. Sie verständigten sich über so große Themen wie "Nazideutschland", "Vertreibung", "Ideologie" und suchten nach Antworten, wie menschliche Schicksale, der Alltag und der Wandel in Mähring aussahen.

Es entstand eine ortsbezogene Theateraufführung, die am Ort des ehemaligen Dorfes aufgeführt wurde.

Místo na dně

Kdy & Kde

16. 4. - 21. 4. 2011 Burg Hohenberg

17. 5. - 22. 5. 2011 Schwarzenbach am Wald

20. 6. - 26. 6. 2011 Aš & Hof

Kdo & Co

Vedení: Hana Vaculná, Rosalin Hertrich

Medializace: Franziska Wernsdorfer, Michael Farkas

 

16 českých a německých mladistvých hledalo stopy po zaniklé vesnici Mähring u Aše, kde se ještě dnes nachází zemědělsky nevyužitá půda. Mládež rešeršovala, co se tam ve 20. století událo, hledala v novinách, pátrala po atmosféře místa. Srozuměla se s tématy jako „nacistické Německo“, „vyhoštění“, „ideologie“ a hledala odpovědi na lidské osudy a to, jak vypadal v Mähringu denní život za převratu.

Vzniklo divadelní představení, které je svázáno s tímto místem a na tomto místě tehdejší vesnice bylo také uvedeno.