Konferenzauswertung

Ein gemütliches Städtchen nah an der Grenze, motivierte Menschen und deutsch-tschechische Freundschaft – mehr braucht es nicht um eine Čojčlandská Konferenz zu einem Erfolg werden zu lassen. Nach einem Rückblick auf die Projekte 2017 wurde wieder viel nachgedacht und diskutiert. Dabei ging es dieses Jahr vor allem um das persönliche Engagement der Einzelnen. Der Schwerpunkt lag darauf, die Ausrichtung des Netzwerks in der Zukunft zu planen. Im Rahmen der Organisationsentwicklung und den daraus folgenden Veränderungen wurden alle darin unterstützt, ihren Platz im Netzwerk zu finden. Um diesen Prozess der Verantwortungsverteilung zu beginnen wurden bereits auf der Konferenz kleine organisatorische und Leitungsaufgaben (z.B. Warm-Up, Abendprogramm) an junge NetzwerklerInnen abgegeben, die diese Gelegenheit nutzten und somit die Konferenz unvergesslich werden ließen.

Čojčlandská Konferenz 2017
Čojčlandská Konferenz 2017
Čojčlandská Konferenz 2017 

Konference - ohlédnutí

Útulné městečko poblíž hranice, motivovaní lidé a česko-německé přátelství - více nebylo k úpěšnému průběhu Čojčlanské konference potřeba. Po ohlédnutí se za projekty roku 2017 se opět znovu přemýšlelo a diskutovalo. Tento rok šlo především o osobní angažovanost jednotlivců. Hlavní pozornost však byla upřena na budoucí uspořádání sítě. Došlo k podpoře změn v rámci rozvoje organizace – tedy, aby si každý mohl najít své místo v síti. Proces rozdělování odpovědnosti začal už během konference - předáváním úkolů souvisejících s její organizací a vedením (např. Warm-up, večerní program apod.) na mladší členy sítě, kteří využili příležitosti a udělali tím konfenci nezapomenutelnou.