Schloss Schwarzenberg

Wann & Wo: im Böhmerwald

27. 4. – 2. 5. 2011

23. 6. – 28. 6. 2011

21. 7. – 27. 7. 2011 

Wer & Was

Leitung: Hans Dönitz, Karel Hájek

Medialisierung: Ondra Sedláček

16 deutsche und tschechische Jugendliche setzten sich intensiv mit den Ereignissen nach dem Ende des zweiten Weltkriegs im Böhmerwald/ der Šumava auseinander. Auf einer Expedition durch den Böhmerwald begaben sie sich auf Spurensuche nach vergangenen, vergrabenen, noch nicht vergessenen Ereignissen rund und das (fiktive) Schloss Schwarzenberg. Schwere Worte wie Todesmarsch, Vertreibung, Krieg wurden thematisiert, was einem Abbau des Rede-Tabus gleichkam. Zudem brachten die Jugendlichen persönliche Geschichten in das Projekt ein. Daraus entwickelte die Gruppe Bilder, Lieder und Szenen und führte das entstandene Theaterstück mehrfach auf.

Aufführungen fanden in Vimperk und Freyung statt.

 

 

Schloss Schwarzenberg

Kdy & Kde: na Šumavě

27. 4. – 2. 5. 2011

23. 6. – 28. 6. 2011

21. 7. – 27. 7. 2011

Kdo & Co

Vedení: Hans Dönitz, Karel Hájek

Medializace: Ondra Sedláček

 

16 německých a českých mladistvých se intenzivně zaobíralo událostmi na Šumavě po konci 2. světové války. Na jedné expedici přes Šumavu se pustili do hledání stop minulých, pohřbených a ještě ne zapomenutých událostech a (fiktivní) tvrze Schwarzenberg. Byla tématizována těžká slova jako pochod smrti, vyhnání, válka, což se vyrovnalo odbourání řeči – tabu. K tomu vnesla mládež do projektu i osobní vyprávění. Z toho se vyvinul skupinový obraz, písničky, scény, a to vedlo k několikanásobnému uvedení divadelního představení.

Uvedení se konala ve Vimperku a Freyungu.