Tun(n)el’89

Wann & Wo

18.2.– 24.2.2012 Susice

8.4. – 13.4.2012 Sulzbach-Rosenberg

14.4. – 19.4.2012 Sulzbach-Rosenberg & Susice

Wer & Was

Leitung: David Prochazka, Kristina Werner

Medialisierung: Jana Macickova

16 Jugendliche erkundeten zwei leerstehende Fabriken im Grenzland: Die ehemalige Streichholzfabrik „Solo“ in Susice und das Stahlwerk „Maxhütte“ in Sulzbach Rosenberg. Sie reflektierten wie der Begriff der „Arbeit“ in zwei unterschiedlichen politischen Systemen während der 80er Jahre das alltägliche Leben beeinflusste:  in Tschechien den Kommunismus und in Deutschland den Kapitalismus. Die Jugendlichen fühlten sich in Strukturen beider Systeme ein – probten täglich die Spartakiade, hörten Musik der 80er Jahre und kleideten sich der Mode entsprechend. Aus Szenen und Choreografien entstand ein Theaterstück, das nicht nur die Zeit vor der Wende, sondern auch den Umbruch thematisierte.

 

Tun(n)el’89

Kdy & Kde

18. 2. – 24. 2. 2012 Sušice

8. 4. – 13. 4. 2012 Sulzbach-Rosenberg

14. 4. – 19. 4. 2012 Sulzbach-Rosenberg & Sušice

Kdo & Co

Vedení: David Procházka, Kristina Werner

Medializace: Jana Macíčková

16 mladistvých vypátralo dvě opuštěné továrny v příhraniční oblasti: dřívější továrnu na zápalky „Solo“ v Sušici a ocelárnu „Maxhütte” v Sulzbach Rosenbergu. Reflektovali jak pojem „práce” ve dvou různých politických systémech, tak to, co ovlivnilo denní život během 80tých let: v Čechách komunismus a v Německu kapitalismus. Mládež se vcítila do struktur obou systémů – každý den nacvičovali spartakiádu, poslouchali hudbu z 80. let a oblékali se přiměřeně této době. Ze scén a choreografie vzniklo divadelní představení, které netématizovalo jen dobu před pádem komunismu, ale také převrat.