Europäischer Tag der Sprachen

Wisst ihr, dass es einen internationalen Tag der Sprachen gibt? Schon seit 17 Jahren fällt dieser Tag in Europa auf den 26. September. Die Feierlichkeiten zum Europäischen Tag der Sprachen fanden am 24. September 2018 an mehreren Orten, darunter auch in Pilsen statt. Hauptaustargungsort war die ausländische Bibliothek am Hauptplatz - und Čojč war mit dabei!

Am Stand des Vereins A BASTA! und Čojč begrüßten Iva Ellrodt und Jitka Eliášková die Schüler verschiedener Pilsener Grundschulen und Gymnasien. Insgesamt machten acht Schulklassen mit ihren Lehrer*innen bei unseren Angeboten mit. Nach einer Reihe von Čojč Spielen, mit dem Čojč-Wörterbuch und Germanismen, konnten sie ihre Kenntnisse der deutschen Sprache und neu gewonnene Schlagfertigkeit in weiteren Spielen direkt umsetzen.

Ziel des Europäischen Tages der Sprache ist es, Schüler zu motivieren, Fremdsprachen zu lernen, Mehrsprachigkeit und interkulturellen Verständigung zu stärken, Informationen über Reisen in der EU zu verbreiten und praktische Kenntnisse zu testen.

Čojč und A BASTA! danken der Studien- und Wissenschaftsbibliothek der Region Pilsen für die Einladung!

 

 

 

2018 09 24 europaeischer tag der sprachen 01

Evropský den jazyků

Víte, že existuje mezinárodní den jazyků? V Evropě spadá tento den již 17 let na 26. září. Oslavy Evropského dne jazyků probíhaly letos také v Plzni, a to 24.9.2018 hned na několika místech. Hlavním stanem byly zahraniční knihovny na náměstí Republiky 12 a Čojč bylo u toho!

Na stanovišti A BASTA! a čojč vítaly žáky a studenty ze ZŠ a gymnázií Iva Ellrodt a Jitka Eliášková. Celkem se s nabízenými aktivitami Čojčlandské kulturní sítě seznámilo 8 tříd různých plzeňských škol. Spolu i s jejich vyučujícími nahlédli prostřednictvím jazykově animačních a divadelně pedagogických aktivit do tajů čojčlandského slovníku, seznámili se s běžně užívanými germanismy a své znalosti němčiny a pohotovost uplatnili v několika pro ně nachystaných hrách.

Cílem Evropského dne jazyků je motivovat studenty učit se cizí jazyky, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, informovat o možnostech cestování v Evropské unii a vyzkoušet si praktické znalosti.

Čojč a A BASTA! děkují Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje za pozvání!