SAKY PAKY

… eine Stadt-Land Expedition ins Grenzland

Reise bedeutet Freiheit! Aufregung! Erlebnisse! Veränderung!

20 Jugendliche aus Südböhmen und Niederbayern erkunden von Mai bis Juni 2013 das bayerisch-böhmische Grenzland, suchen Geschichten, Erlebnisse, Begegnungen und erforschen Orte.
Wie global ist der Mensch im Grenzland heute, wo ist die Uhr stehengeblieben, wie viel Natur ist noch unberührt?

Am 1. Mai beginnt das Projekt Saky Paky in Písek. Gemeinsam werden die Jugendlichen einen Ausflug nach Haidmühle unternehmen, um dort die deutsch-tschechische Grenze zu erforschen.

Die Jugendlichen werden im Projekt die unterschiedlichsten Landstriche und deren Bewohner kennenlernen: Städte, Industriegebiete, Flusstäler, Bahnhöfe, Stadtplätze, Siedlungen, Bergspitzen, Wälder, Felder, Gärten... Sie werden beobachten, wie sich der Mensch dort verhält, wie er die Landschaft um sich herum „nutzt“ und „formt“. Zudem befragen sich die Jugendlichen selbst, wohin ihre Reisen mal gehen sollen, wo sie einmal leben möchten und diskutieren, ob es in unserer globalisierten Welt noch einen Ort gibt, den sie „Heimat“ nennen möchten.
Ausgehend von ihren Recherchen schlüpfen die sie selbst in die Rollen der Grenzlandbewohner und Reisenden und entwickeln Szenen für ein Theaterstück.

Ende Mai wird sich die Gruppe zum zweiten Teil in Passau treffen und am 1.6.13 das entstandene Theaterstück zum ersten Mal aufführen.
Die Abschlussaufführungen finden am Ende des dritten Teils, am 2.7.13 vormittags in den Deggendorfer Stadthallen und abends in Písek statt.

Info: www.facebook.com/sakypakytheater

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
0176/32220203

projektflyer sackypacky titelbild mail   H5R8086-001

SAKY PAKY

…zkoumání měst a venkova česko-německého pohraničí

Cestování přináší svobodu, dobrodružství, nové zážitky, změnu, ale i hledání vlastní identity.

20 mladých lidí z Jižních Čech a Dolního Bavorska bude mezi květnem a červencem 2013 hledat v česko-německém pohraničí odpovědi mimo jiné na tyto otázky:

Kde se zastavil čas?
Kolik přírody nám zůstalo?
Jak se dá uchopit a ztvárnit krajina? Lesy? Města? Civilizace?
Jak moc je člověk globalizovaný?
 
Projekt Saky Paky začíná 1. května. Převážně bude skupinka v Písku, ale vydá se i na výlet do německé vesnice Haidmühle, aby tam prozkoumala přírodu česko-německého pohraničí.
 
Během projektu poznají účastnící různá místa: Města, průmyslové oblasti, údolí řek, nádraží, náměstí, sídliště, vrcholky hor, lesy, ulice, zahrady…na těch místech potkají různé lidi a budou sledovat, jak se chovají, jak využívají a formují dané místo. Mimoto samotní účastnící přispějí vlastními sny a cíli – kde oni jednou chtějí žít? Pokud žijeme v globalizovaném světě, najde se tu místo, kterému chtějí říkat „domov“?
Vše, co účastníci zažijí a objeví, bude inspirací pro divadelní představení.

Na konci května se skupina sejde po druhé a to v Pasově.  V sobotu 1.6. představí poprvé divadelní kousky veřejnosti.
Závěrečné divadelní představení se bude konat na konci třetí části, v úterý 2.7. dopoledne ve městě Deggendorf a večer v Písku.

 

Info: www.facebook.com/sakypakytheater

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
00420 774 847 470

 

Logbucheintrag Nr.4:

Natürlich wird auf dem Schiff auch Musik gemacht. Wir singen die Cojclieder und tanzen dazu wild wie die Klabauter. Einige musiktheoretische Aphorismen. Die Musik hallt noch nach. Wir nehmen Ohrwürmer mit.

Konzert

Ich sitze im Konzert. Alle Anderen stehen. Ich will es geniessen und sitzend ist es für mich besser. Ich bin schön in der Mitte. Vicky schaut mich an während sie singt. Es ist als wäre es ein Privatkonzert nur für mich, ich nehme die anderen um mich herum nicht wahr. Meine ČOJČ Band.

 Klara

 

Der Rhythmus wickelt sich an, als es jemand auf eine Rolle andrehen würde, der lockert sich periodisch in gleichmäßigen Schlägen, rhythmisch wie der Rhythmus.

Martin


Zápis z lodního deníku č. 4:

Samozřejmě jsme na lodi také muzicírovali. Zpívali jsme čojčské písně a tancovali u toho divoce jako lodní skřítci. Pár aforismů z hudební teorie. Hudba působí dlouho. Bereme si s sebou písně, které nám uvízly v hlavě.

Koncert

Sedím na koncertě. Všichni ostatní stojí. Chci si to vychutnat a v sedě je to pro mě lepší. Jsem pěkně uprostřed. Vicky se dívá na mě, když zpívá. Je to, jako soukromý koncert jen pro mě, ostatní kolem sebe nevnímám. Můj ČOJČ band.

Klara

 

Rytmus se navíjí, jako by ho někdo natáčel na špulku, odmotává se periodicky v rovnoměrnýh nárazech, rytmicky jako rytmus.

Martin

 

Nachtrag zu Logbucheintrag 2: Die Spione sind besänftigt. Die Ureinwohner sind begeistert!

Die Kombination von Cojcfuseklen und einem alten deutschen Radio der 50er-Jahre und dem Bahnhofslärm in Plzen zwingt die Passanten zum Innehalten und Zuhören. Diese Fallhöhe wirkt, anders als die Straßenmusik, welche über bekannte Melodien ein paar Euro aus der guten alten Zeit in den Hut zu locken versucht, über ihre Hermetik und versteinert die sonst eilig davonstreben Geschäftsleute, Händler, Schulkinder und Rentner zu einer großen Cojchörerschaft.

 

 Logbucheintrag Nr. 3:

Die Matrosen haben eine Geheimsprache entwickelt, sie ist kurz und knapp und fasst das Wichtigste zusammen; das ist notwendig, denn hier wird hart gearbeitet. Wenn sie auf dem Schiff herumklettern, bleibt oft nur kurz Zeit um sich ein paar Wörter zuzurufen. Aber wir sind so eingeschworen, dass wir uns auch so verstehen. Eine kleine Kostprobe:

 

Doch, Ne, Doch, Ne, assozierter Aisch, Joseph, Theaterstück, Johanna, Zimmer 214, Hans Dönitz, Schlafen, Bier, Pilsen, Tyna, Johannes, Theater, Schön, Auto, Kronen Zigaretten, Schwan(s)dorf, Petr, Ronja, Julja, Kaffee, Spaß, Maschinenhalle, Essen, Schlafen, Bolevecka, Cojc, Gutmann, 2015, International Projects, Sakko, Doch, Ne, Stupsen, Tolle Menschen, Bier, Rugby. 

 Eny42

 

Doplnění zápisu č. 2: Špióni jsou ukonejšeni.Domorodci nadšeni!

Kombinace čojč fuseklí a starého německého rádia z 50 let a ruch nádraží nutí kolemjdoucí, aby se zastavili a poslouchali. Tahle směsice tónů působí jinak, než pouliční hudba, která se pomocí pár známých melodií snaží vybrat pár euro z lepších časů do klobouku, má svou hermetiku a mění v kámen běžně utíkající jednatele, obchodníky, školáky a důchodce, vytváří čojč posluchačstvo. 

 

Zápis z lodního deníku č. 3:

Lodníci si vytvořili tajnou řeč, je stručná a střídmá a sděluje to nejpodstatnější; to je potřeba, protože tady se dře tvrdě. Když pobíháte po lodi, zbývá jen zřídka čas zavolat na sebe pár slov. Ale my jsme tak sbratřeni, že si přesto rozumíme. Tady malá ochutnávka:

 

 A přece, Ne, A přece, Ne, asociovaný Aisch, Joseph, divadelní hra, Johanna, pokoj 2014, Hans Dönitz, spaní, pivo, Plzeň, Tyna, Johannes, divadlo, hezoučké, auto, koruny, cigarety, Schwan(s)dorf, Petr, Ronja, Julja, Kaffee, zábava, strojní hala, jídlo, pití, Bolevecká, čojč, Gutmann, 2015, International Projects, sako, a přece, ne, šťouchání, skvělí lídé, pivo, rugby.

Eny42

 

 


 

 

Am 12. 2. 2013 beginnt das Projekt Štěstí und Glas

Ist unser Glück unzerbrechlich?
Können wir die Vergangenheit schon abschreiben oder ruht sie nur für eine Weile?
Wie viel muss zerbrechen, damit Neues entstehen kann?
Geschichte ist nicht immer durchsichtig. Das, was wir selber nicht erlebt haben, können wir oft nur durch das Fernglas der Historiker oder durch die zerkratzte Brille der Augenzeugen sehen. Wir leben uns in die Geschichten von zwei Glasgemeinden ein und nehmen die Erschütterungen des vergangenen Jahrhunderts aus unserer eigenen Sicht wahr. Würden wir etwas anders machen? Wie würdest Du handeln?


Im Projekt Štěstí und Glas zoomen wir auf zwei Orte im 20. Jahrhundert: Lenora und Theresienthal. Diese zwei Orte stehen für zwei Perspektiven und für Geschichten, die sich im Bayerischen Wald und im Böhmerwald zugetragen haben, troztdem haben sie mehr gemeinsam, als man denkt...

Projektzeiten:
1. Teil: Theresienthal 12.-17.2.2013
2. Teil: Lenora 9.-14.3.2013
3. Teil: Tournee 2.-8.4.2013

Aufführungen:
13.3.2013 Lenora
5.4.2013 Prachatice
6.4.2013 Theresienthal
8.4.2013 Viechtach

glueck

12. 2. 2013 začal projekt Štěstí und Glas

Minulost není vždy zcela průzračná. Na to, co jsme sami nezažili, se často můžeme podívat jen dalekohledem historiků nebo skrze poškrábané brýle očitých svědků. Vžijeme se do příběhů obyvatel dvou sklářských obcí a poznejme otřesy a zvraty minulého století skrze náš vlastní pohled. Změnili bychom něco? Jak bys jednal Ty?


V projektu Štěstí und Glas zaostříme na dvě místa s neobyčejnou minulostí: Lenoru a Theresienthal. Tato dvě místa zastupují dvě perspektivy pro příběhy, které se v Bavorském lese a na Šumavě během dvacátého století odehrály, přesto však mají více společného, než si člověk myslí…

Projektové týdny:
1. Teil: Theresienthal 12.-17.2.2013
2. Teil: Lenora 9.-14.3.2013
3. Teil: Tournee 2.-8.4.2013

Vystoupení:
13.3.2013 Lenora
5.4.2013 Prachatice
6.4.2013 Theresienthal
8.4.2013 Viechtach

 

Logbucheintrag Nr. 2: Cojcwohnung

Nachdem die Crew die Begeisterungsstürme der Aufführung von Stesti und Glas gut überstanden hat, ist Land in Sicht; Neuland für viele. Ein erfahrener Seebär erzählt vom Kontakt mit den Einheimischen und der Situation sein Lager aufzuschlagen. Die Spione lauern überall!

 

Im Čojčland gibt es die verschiedensten Baukünstler, die aus allem alles bauen können. Doch vor die Aufgabe gestellt, eine Wohnung in kürzester Zeit auf- und dann spurlos wieder abzubauen, zögerten auch sie. Dann besannen sie sich auf ihre stärkste Bausubstanz und beschlossen, nur die Grundmauern per Klebeband zu fixieren. Der Rest der Wohnung würde von selbst entstehen.

Industriespione aller Nationen fanden sich zum Bautermin in Pilsen ein, um das Prinzip oder gar die Formel dieses geheimnisvollen Mittels zu stibitzen und alle Hotels und Hostels erlebten ausgebuchte Zeiten. Schließlich begannen an einem frühen Novembersamstag die Bauarbeiten. Von hunderten Kameras und wachsamen Augen beobachtet, klebten die Baumeister die Umrisse von vier Zimmern auf den Boden im Pilsener Hauptbahnhof und stellten in jedes die passenden Möbel. Danach zog das Čojčland in diese karge Wohnung ein und schien sich an den fehlenden Wänden nicht zu stören. ''Wir sehen es nicht," jammerte es aus falschen Palmen, Kinderwagen und vom Kirchturm herab. "Was ist das für Hexenwerk, das unsere geschulten Spionenaugen nicht erspähen können?" Und es war im ganzen Hauptbahnhof bishin zur Innenstadt ein Wimmern und Jammern. Schließlich erbarmten sich die Baumeister und verrieten,dass die geheimnisvolle Substanz ein Destillat aus Fantasie mit einer Prise Pragmatik sei. Seitdem liest man auch bei Spions zu Hause wieder Märchen.

 

 

 Zápis z lodního deníku č. 2: Cojc-Byt

Poté, co posádka přestála nadšení z představení Štěstí und Glas, objevuje se pevnina na pohled, nový svět pro mnohé. Ostřílený mořský vlk vypráví o kontaktu s domorodci a o tom, jak rozbil tábor. Špehové slídí všude!

 

V Čojčlandsku jsou rozliční stavitelé, kteří dokáží z čehokoliv postavit cokoliv. Avšak postaveni před úkol, v co nejkratším čase postavit a znovu beze stopy rozebrat obydlí, váhali i oni. Pak si vzpomněli na svou nejslinější stavebninu a rozhodli se pouze zafixovat obvodové zdi lepící páskou. Zbytek obydlí už vznikne sám od sebe.

Průmysloví špióni všech národů se tou dobou shromáždili v Plzni, aby vyzvěděli princip nebo dokonce vzorec této záhadné substance a všechny hotely a hostely byly vyprodané. Stavební práce započaly brzy ráno jedné listopadové soboty. Sledováni stovkami kamer a zvědavých očí, přilepili mistři stavitelé zdi čtyř pokojů a umístili do nich vhodný nábytek. Pak se Čojčland nastěhoval do tohoto skromného příbytku a zdálo se, že mu chybějící zdi vůbec nevadí. “To nevidíme,” štěbetali zlí jazykové z dětských kočárků a kostelních věží. “Co je to za čáry, že to ani školení špióni nedokáží vyšpehovat? ” A od nádraží až do centra bylo slyšet vzrušené šeptání a remcání. Konečně se stavitelé slitovali a prozradili, že tajemnou substancí je destilát z fantazie se špetkou pragmatiky. Od té doby se u špiónů zase čtou pohádky.