Cojclandská Konferenz 2013

Eine Expedition in fremde Gezeiten. Erzählt von der Besatzung in Logbucheinträgen. Deutsche und Tschechen treffen sich in Pilsen um Theater zu machen. Das ist fast so abenteuerlich wie eine Weltumsegelung und genauso spannend wie die Entdeckung eines neuen Kontinents.


Logbucheintrag Nr. 1:

Klar Schiff! Alle sind an Bord. Wir stechen in Pilsen in See. Die Crew um Rosalin und Linda probt in jeder freien Minute Stesti und Glas. Ein pathetischer Leichtmatrose dichtet:


Farbbombentheater

Sonnenschein und blauer Himmel am ersten Tag: Freude geteilte Freude

Hymnus des Lebens

Dann wieder arbeiten im Gehäuse in der kahlen Halle in der wir wie Farbbomben an die Wand knallen

Action Painting in der Kunstschule mit Worten und Körpern

Meine Zunge schmeckt den fremden Gesang

Chorisch hören wir uns

Vor der Aufführung sind wir eingesperrt im dunklen Gang wie die Gladiatoren vor der Schlacht in der Arena. Dunkel und eng, aufgestaut, dann werden die Schleusen geöffnet und alles strömt:

Tief drin im Böhmerwald

Die tanzenden Wogen klatschen an die Wände und alle versinken im Meer.

Johannes

  MG 1303

Cojclandská Konferenz 2013

Expedice do cizích časoprostorů. Vyprávěná posádkou v lodním deníku, co sami do něj psali. Němci a Češi se setkávají v Plzni, aby spolu hráli divadlo.To je téměř stejně dobrodružné, jako cesta kolem světa na plachetnici a stejně napínavé, jako objevení nového kontinentu.


Zápis z lodního deníku č. 1:

Připraveni k vyplutí! Posádka na palubě! Vyplouváme v Plzni na moře. Posádka pod velením Lindy a Rosalin zkouší v každé volné minutě Štěstí und Glas. Patetický lodník veršuje:

 

Divadlo barevných pum

První den Slunce v nadhlavníku a modré nebe: Radost sdílenou Radostí

Hymnus života

Pak zase práce v opršelé hale, ve které se tříštíme o zdi jako barevné pumy

Action Painting v umělecké škole se slovy a těly

Můj jazyk ochutnává cizí popěvek

Sborově slyšíme sami sebe

Před představením jsme uzavřeni v temné chodbě jako gladiátoři před soubojem v aréně.

Tmavo a úzko, přecpáno, pak se povolí kohoutky a všechno proudí:

Hluboko v šumavském týle.

Tancující vlny pleskají o zdi a vše se noří do moře.

Johannes


 

 

Čojc gewinnt !

   Als einer von drei ersten Preisen erhält cojc den Bürgerkulturpreis Bayern 2012!
Wir werden damit als herausragendes Beispiel für grenzüberschreitendes Engagement gewürdigt.

Gesucht waren Bürger und Bürgerinnen aus Bayern und anderen Teilen der Welt die durch gemeinsame Ziele miteinander verbunden sind, die auf Augenhöhe voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen, zusammen neue Lösungen entwickeln, durch innovative Ideen nachhaltige Veränderungen herbeiführen und damit Brücken innerhalb Bayerns und in die Welt bauen.

Die Feierlichkeiten zur Preisverleihung finden am 6.12.2012 um 13 Uhr im Bayerischen Landtag in München statt: wer mit uns kommen möchte ist herzlich eingeladen!

Weitere Informationen:
http://www.bayern.landtag.de/de/3340_3341.php

Audio CZ:      {play}mp3/ceskyrozhlasplzen.mp3{/play}

Audio DE:     {play}mp3/cojc_bekommt_ersten_preis_schleinzer__anna__digarepl_173316887.mp3{/play}

Čojč vyhrál!

   Jednu z prvních tří cen Občanské kulturní ceny Bavorska 2012 získal Čojč ! Byli jsme oceněni jako skvělý příklad pro příhraniční angažovanost.

Hledáni byli občané z Bavorska a dalších částí světa, které spojují společné cíle, kteří se od sebe mohou učit na stejné úrovni, vzájemně se podporovat, společně vytvářet nová řešení, díky inovativním myšlenkám vyvolat udržitelné změny a tím „stavět mosty“ v rámci Bavorska i celého světa.

Slavnostní předání cen se uskuteční 6. 12. 2012 ve 13 hodin v bavorském zemském sněmu v Mnichově: kdo chce jet s námi, je srdečně zván!

Více informací v němčině najdeš zde:
http://www.bayern.landtag.de/de/3340_3341.php

 


Normalität. Alltag.


Normalität. Alltag.
Klink
Ratatata Trapp Trapp Trapp
Klink
Wärmer werden, aufheizen
Hunger haben, Hunger spüren
Flamm
Schmatz, Schmatz
Kratz, Kratz
Bauch reiben
schreiben.
Input bekommen
Fragen
Entwickeln
Drauflos, Zweckfrei, Suchen,
und nicht wissen was, Erkunden
Muße, Sich treiben lassen,
mit offenen Augen,
ich wuchere und darf mich
verästeln, es zeigen, das Innere herauslassen,
es auch anschauen ohne es zu bewerten.
Mit dem Inneren spielen,
Improvisieren oder Inventur machen
Sich kennen lernen
zur Ruhe kommen
Tropf
Tropf
Tropf
Es ausklingen lassen
Kling
Kling
Klink
Trapp Trapp Trapp
Ratatata
Normalität, Alltag

Johannes Frank, Mitglied des Cojcland-NetzerksZwischen Normalität und Kreativität - Mezi normalitu a tvořivosti

Recept na čojč kreativní atmosféru

Kreativní atmosféra vzniká jako vedlejší produkt při procesu tvorby.

Ingredience: cca 10 Homo čojč čojč, čojč kancelář, káva, tužka, papír, inspirace.

Postup: Do čojč kanceláře vměstnáme všechny příslušníky rodu Homo čojč čojč. Nadopujeme je kávou, poté jim dáme tužku a papír. Necháme Homo čojč čojč chvíli odstát, aby byly jejich nápady dostatečně uleželé. Přidáme špetku inspirace. Pokud jsme sehnali kvalitní kusy, které mají odpočinuté hlavy, není jí potřeba mnoho. Vše necháme alespoň 20 minut probublávat, abychom měli jistotu, že bude stát výsledek za to. Podáváme ihned.

Pozor! Kreativní atmosféra je velice nestálá, má tendenci vyčpět.

Klára Máchová, členka divadelní sítě čojč

 

Wer bin ich? Was mach ich bei čojč?

Sie windet sich um starre Geister,
ärgert die einen & hilft den anderen.

So grau und hässlich anzusehen
und doch im Herzen wunderschön.

So strahlend von Innen heraus
in warmen Tönen leuchtend.

Ergänzt durch Kollegen, Freunde & Verwandte
trennt sie Welten und mischt sie allmählich doch.

Der Zeitpunkt, der macht´s:
zu lang - erscheint sie kalt & biestig;
zu kurz - mangelt´s an Entfaltung;

Das gewisse Etwas: Es dient als
Wiedererkennungsmerkmal, als
Hauch von Erinnerungen,

erfreut sich bester Beliebtheit,
generiert eine wachsende Anhängerschaft
und breitet sich rasend aus im ganzen Land.

Sie verströmt ihren Duft und
bringt so manch Küchentischhälfte zur anderen
immer wieder aufs Neue teilt sie & man sie
& verfreundet doch die Geister.

gewidmet
der Ingwerwurzel

Kdo jsem? Co dělám u čojč?

Zalomí se kolem tuhých duchů,
vadí jen a pomáhat druhým.

Považovat za šedé a ošklivé
a přesto krásné srdce.

Tak zářivý zevnitř navenek,
světlé teplé tóny.

Doplněná kolegy, přáteli a příbuznými,
odděluje světy a postupně míchat.

Doba, která to vše způsobí:
příliš dlouho – jeví se chladně a brutálně;
příliš krátce – projeví se nedostatek rozvoje;

To určité něco: Slouží jako
povědomí o značce, jako
dotyk vzpomínek.

je v nejlepším popularitě,
vyvolal rostoucí následnost
a šíří se zuřivě po celé zemi.

To vyzařuje svou vůni a
přináší kuchyňský stůl na druhou polovinu,
znovu a znovu, řekne vám, že si
zpřízní duchy.

věnováno
kořenu zázvoru

 

Rückblick auf die Konferenz 2013 / Ohlédnutí za konferencí 2013