Čojč ist eine Begegnungsform, die in deutsch-tschechischen Theaterprojekten im bayerisch-böhmischen Grenzraum realisiert wird.

Das Theaternetzwerk Böhmen Bayern arbeitet mit theaterpädagogischen Methoden und Elementen der Sprachanimation. Wir bieten Jugendlichen einen Raum, sich mit der Sprache, Kultur und Vergangenheit des Grenzgebiets zu beschäftigen. Dies geschieht in zwei bis dreiwöchigen Theaterprojekten, in Wochenendbegegnungen und auf der jährlich stattfindenden Čojčlandská Konferenz.

 

Čojč als Begegnungsmethode


Grundsätzlich ist Čojč dazu da, Hemmungen vor dem Sprechen, Hinhören, und Miteinander-Reden abzubauen: Als theaterpädagogische Methode soll Čojč eine Sprachbrücke für Begegnungen zwischen Deutschen und Tschechen bauen, die von beiden Seiten aus begangen werden kann.

 

Čojč als Sprache


Das Wort Čojč ist eine Zusammensetzung aus dem tschechischen Wort für die tschechische Sprache „Česky“ und dem Gleichklang von „[d]eutsch“ - auf Tschechisch „[d]ojč“.
Cojč lädt zum kreativen, spielerischen Umgang mit den Sprachen Tschechisch und Deutsch ein und legt auf Grammatik und Schrift wenig Wert.

 

 Čojč als Bühnensprache funktioniert…


… durch Sprachmischung: „dankuju“ (danke +  dekuju)
… durch zweisprachige Dialoge: „jak se mas? – es geht mir gut!“ (Frage auf Tschechisch, Antwort auf Deutsch)
… kreative Formen: Wörter in Verbindung mit Körpersprache, Spielen, Liedern, Gedichten…

 

Cojč Theaternetzwerk Böhmen Bayern


Das Theaterpädagogische Institut DAS Ei (Nürnberg) und der Kulturverein A BASTA! (Rokycany/Prag) haben 2002 das grenzübergreifende Cojč Land Netzwerk ins Leben gerufen, um gemeinsam deutsch-tschechische Jugend-Theaterbegegnungen durchzuführen, die das Konzept Cojč umsetzen. Im Juni 2011 gründeten sie gemeinsam die cojc gGmbH – das Theaternetzwerk Böhmen Bayern.


Geographisch befindet sich das Čojč Theaternetzwerk Böhmen Bayern im Grenzgebiet von Bayern und Böhmen: von Hof/Asch im Norden über Weiden/Tachov bis České Budějovice/Passau im Süden, und in West-Ost Richtung von Plzen bis Regensburg. Als „äußerste Grenzposten“ unterhält es die „Verwaltungs-Außenstellen“ Nürnberg und Prag.

 

Organe des Cojč Theaternetzwerks Böhmen Bayern


Die Čojčlandská Konferenz findet im November jeden Jahres statt und fungiert als Entscheidungsorgan für gemeinsame Initiativen des Čojč Theaternetzwerks Böhmen Bayern. Zudem unterstützen die viermal im Jahr erscheinende Rundmail und die Facebook-Präsenz die Kommunikation zwischen den Teilnehmern und die Koordination der Aktivitäten. Jugendliche können sich in sogenannten „Arbeitsknoten“ in den Bereichen Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit und Čojč-Methodik engagieren und fortbilden.

 

Beteiligung, Initiative, Selbsttätigkeit


Ein ausgesprochenes Ziel des Čojč Theaternetzwerks Böhmen Bayern ist es, Jugendliche und junge Erwachsene an der Konzeption, Organisation und Durchführung von Čojč-Theaterbegegnungen zu beteiligen und sie zu Initiatoren und Leitern ihrer eigenen Aktionen fortzubilden. Die Organisationen cojc gGmbH, TPI DAS Ei und A BASTA! leisten hierbei inhaltliche und strukturelle Unterstützung durch Einzelberatung, Fortbildungsangebote, Coaching und Büro-Infrastruktur.


Čojč Press-kit Download

Pressespiegel 2012

Best of Presse 2011-2013

Best of photos from Cojclandska konferenz 2013 Plzeň

Pressespiegel 2013

Pressespiegel 2016

 

Pressespiegel 2017
Kommunikatze , Bingo! – Für immer jung! Být stále mlád. , „Dáme dojč“ Čojč kumpanie

 

©  Cojc-Theaternetzwerk Böhmen-Bayern

 

 

Čojč je forma setkávání, která je realizována na česko-německých divadelních projektech v česko-bavorské příhraniční oblasti.

Divadelní síť Čechy Bavorsko pracuje s pedagogicko-divadelními metodami a elementy jazykové animace.  Nabízíme mládeži prostor, kde se může zabývat jazykem, kulturou a minulostí této příhraniční oblasti. To se děje na dvou až třítýdenních divadelních projektech, na víkendových setkáních a na Čojčlandské Konferenz, která se koná jednou do roka.

 

Čojč jako metoda setkání

V podstatě je tady Čojč proto, aby pomáhal odbourávat zábrany při mluvení, poslouchání a komunikování s ostatními: Jako pedagogicko-divadelní metoda by měl Čojč vytvářet jazykový most pro setkávání mezi Čechy a Německem, které by měl vycházet a být podporován oběma stranami.

 

Čojč jako jazyk

Slovo Čojč je složenina z českého slova „Česky“ a od souzvuku „[d]eutsch“ – v češtině „[d]ojč“.
Čojč zve ke kreativnímu, hravému zacházení češtinou a němčinou a klade menší důraz na gramatiku a psaní.

 

Čojč jako divadelní řeč funguje…

… díky míchání jazyků: „dankuju“ (danke +  děkuju)
… díky dvojjazyčným dialogům: „jak se máš? – es geht mir gut!“ (otázka v češtině, odpověď v němčině)
… díky kreativním formám: slova ve spojení s řečí těla, hrami, písničkami, básničkami…

 

Čojč divadelní síť Čechy Bavorsko


Pedagogicko-divadelní institut DAS Ei (Norimberk) a kulturní sdružení A BASTA! (Rokycany/Praha) založili v roce 2002 přeshraniční Čojčskou síť proto, aby mohli společně pořádat česko-německé divadelní setkání pro mládež, kde by byl koncept Čojč používán. V červnu 2011 založili společně cojc gGmbH – Divadelní síť Čechy Bavorsko.


Zeměpisně se Čojč divadelní síť Čechy Bavorsko nachází v příhraniční oblasti Čech a Bavorska: od Hofu/Aše na severu přes Weiden/Tachov až k Českým Budějovicím/Pasovu na jihu a ve směrech západ-východ od Plzně k Řeznu.  Jako „externí pohraniční stráž“ se komunikuje z kanceláří, které jsou na externích místech, a to v Norimberku a Praze.

 

Orgány Čojčské divadelní síťě Čechy Bavorsko


Čojčlandská Konferenz se koná každým rokem v listopadu a vykonává funkci rozhodovacího orgánu pro společnou iniciativu Čojčské divadelní sítě Čechy Bavorsko. Jako podporu k tomu posílá čtyřikrát ročně informační e-mail a pomocí Facebooku komunikuje s účastníky a koordinuje aktivity. Mládež se může angažovat a dále vzdělávat v tzv. „pracovních uzlech“ v oborech dokumentace, styk s veřejností a s Čojč metodikou.

 

Účast, iniciativa, samostatná aktivita


Vyslovitelný cíl Čojčské divadelní sítě Čechy Bavorsko je zapojení mládeže a mladých dospělých do koncepce, organizace a realizace Čojčských divadelních setkání a do dalšího vzdělávání pro iniciátory a vedoucí jejich vlastních akcí. Organizace cojc gGmbH, TPI DAS Ei a A BASTA! přitom vykonávají obsahovou a strukturální podporu od osobního poradenství, nabídek dalšího vzdělávání, koučingu a infrastruktury kanceláří.

Čojč Press-kit Download

Pressespiegel 2012

Best of Presse 2011-2013

Best of photos from Cojclandska konferenz 2013 Plzeň

Pressespiegel 2013

Pressespiegel 2016

Pressespiegel 2017
Kommunikatze , Bingo! – Für immer jung! Být stále mlád. , „Dáme dojč“ Čojč kumpanie

 

©  Čojc-divadelní síť Čechy Bavorsko