Projekty 2018

Papír a Štift 2018

25.-31. Mai, Südböhmen

(Hluboká nad Vltavou)

18.-25. Juli, Niederbayern

(Pfaffenzell bei Viechtach)

Papier und Stift, diese beiden Varianten von Holz, begleiten unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten. Und trotz aller modernen Technik sind sie immer noch nicht ausgestorben. In der heutigen, sich zunehmend weiter modernisierenden Welt, werden das Zeichnen mit Stift auf Papier und mit der Hand geschriebene Texte zum Auslaufmodell. Erste Schulen überlegen bereits, das Unterrichten von Schreiben mit der Hand zu Gunsten der Vermittlung von Medienkompetenzen abzuschaffen, während es gleichzeitig Studien dazu gibt, dass Handschreiben Intelligenz und Kreativität fördert. Sind Papier und Stift eine der letzten Paradiesinseln in einer Welt der globalisierten Leistungsgesellschaft? Und helfen Trends wie Mandala-Mal- Meditation für Erwachsene, eben dieser Leistungsgesellschaft zu entfliehen?

Papír a Štift

Papír a Štift 2018

25.-31. května, Jižní Čechy

(Hluboká nad Vltavou)

18.-25. července, Dolní Bavorsko

(Pfaffenzell u Viechtachu)

Papír a tužka tyto dvě tváře dřeva, které nás v různých obměnách provází po staletí. Přes všechny nejnovější technologie, papír a tužka stále ještě nevymřely. V dnešním stále více se modernizujícím světě jakoby ruční psaní a kreslení vycházely z módy. Školy zvažují zrušení výuky psacího písma ve prospěch výuku mediální výchovy. Na druhou stranu ale také vznikají výzkumy a studie, které tvrdí, že ruční psaní zapojuje jiné části mozku, přenášejí mozku více informací, nebo dokonce že podporuje rozvoj inteligence a kreativity. Jsou papír a tužka jedním z posledních rajských ostrovů ve světě výkonné společnosti? Pomohou trendy jako mandala omalovánky pro dospělé k úniku z této výkonné společnosi?

 
 

Schwanenmostek LabutíBrückl 2018

11.-17.7.2018 Waldmünchen

mit Exkursionen nach Schwanenbrückl/Mostek (CZ)

Das Leben war schön, wir lebten in Tschechien an der Grenze, alle zusammen, Tschechen und Deutsche, Menschen christlichen und jüdischen Glaubens, ... Dann geschah etwas, was uns für mehrere Jahrzehnte ohne unseren Willen trennte. Von einem Tag auf den anderen haben sich unsere Leben verändert und es war nie wieder so schön. Vor genau 80 Jahren veränderte sich die Grenze zu Tschechien. Doch mit welchen Folgen? Veränderte sich doch mit dem Wechsel der Macht auch das Schicksal der dort lebenden Menschen.

Schwanenmostek

Schwanenmostek LabutíBrückl 2018

11.-17.7.2018 Waldmünchen

s výletem ke Kamennému mostku v Mostku (CZ)

Život byl krásný, žili jsme v Čechách v blízkosti hranice, všichni spolu, češi a němci, křesťané i židé, ... Potom se přihodilo něco, co nás proti naší vůli na několik desetiletí rozdělilo. Ze dne na den se naše životy změnili a již nikdy to nebylo tak krásné. Přesně před 80. lety se posunula česko – německá hranice. A jaké to mělo následky? To je jasné, změnou nadvlády byly velmi silně ovlivněny i osudy tamních obyvatel.