čojč pedagogik: Von der Vision zur Finanzierung

– ein Praxisseminar für alle, die mehr Verantwortung übernehmen wollen

Nürnberg, 6. - 9.1. 2017

čojč pedagogika: Od vize až po financování

– praktický seminář pro všechny, kteří chtějí převzít více zodpovědnosti

Norimberk, 6. - 9.1. 2017

 
 • Freitag, 6.1.2017 15:00 - Samstag 7.1. 15:00

  Vor allem für Aktive bei čojč - andere Personen bitte mit Motivationsschreiben begründen
  15:00 – 21:00
  Visionen für grenzüberschreitende Jugend-Kulturarbeit formulieren und diskutieren
 • Samstag, 7.1.2017

  9:00 – 15:00
  Visionen konkretisieren: was kann überhaupt beantragt werden?
  15:00 – 20:00
  Allgemeiner Überblick „Antragslogik“: Was brauchen die Förderer, um Dein Projekt zu fördern? Welche Förderer kommen in Frage?
 • Sonntag, 8.1.2017

  10:00 – 18:00
  Das Stellen eines Projektantrages: Formulierung und Kalkulation am Beispiel von 2-3 konkreten Förderern zu den am Vortrag formulierten Visionen zu 2-3 Projekten verschiedenen Formates
 • Montag, 9.1.2017

  9:00 – 14:00
  Die Projektabrechnung: Förderausfälle vermeiden! Wo lauern Fallstricke, wie kann ich mich absichern?

Zielgruppe

Ehrenamtliche Jugendleiter – und solche, die es werden wollen – mit eigenen Projektideen.

Die čojč gGmbH ist spezialisiert auf die Durchführung deutsch-tschechischer Jugendbegegnungen. Wir geben unser Wissen dazu gerne weiter – du kannst Vieles von dem, was wir im Seminar erarbeiten auch in weniger komplexe Zusammenhänge, z.B. Projekte nur in Deutschland/ Bayern übertragen.

Seminarleitung

Eleanora Allerdings ist bei der cojc gGmbH seit dem Jahr 2007 verantwortlich für Finanzierungs-, und Abrechnungsfragen. Jährlich werden bei cojc bis zu zehn kleine, mittelgroße und große Projekte realisiert und durch Drittmittel finanziert.

Teilnahmegebühren

 • Ehrenamtliche bei cojc: 0€
 • Ausbildungsteilnehmer bei DAS Ei: 100€ (2 Tage)
 • Normalverdiener: 140€ (2 Tage)
 • SchülerInnen, StudentInnen: 50€

Der Seminarort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestens zu erreichen. Wir können einen Zuschuß zu den Fahrtkosten gewähren, wenn die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt oder als koordinierte Fahrgemeinschaft.

 
 • pátek, 6.1.2017 15:00 - sobota 7.1. 15:00

  Především pro jedince aktivní v rámci čojč - ostatní, prosím, odůvodní zájem motivačním dopisem
  15:00 – 21:00
  Formulace a diskuse vizí pro mezinárodní kulturní práci s mládeží
 • sobota, 7.1.2017

  9:00 – 15:00
  Konkretizace vizí: co vůbec můžeme navrhnout?
  15:00 – 20:00
  Všeobecný přehled „logiky“ žádostí: Co potřebují sponzoři, aby podpořili Tvůj projekt? Jací sponzoři přicházejí v potaz?
 • neděle, 8.1.2017

  10:00 – 18:00
  Podání návrhu na projekt: Formulace a kalkulace na příkladu 2-3 konkrétních sponzorů k vizím 2-3 projektů různého formátu, které byly zformulovány na přednášce
 • pondělí, 9.1.2017

  9:00 – 14:00
  Vyúčtování projektu: Vyhnout se odpadnutí sponzorů! Kde číhají nástrahy, jak se mohu zabezpečit?

Cílová skupina

Dobrovolní vedoucí mládeže – a ti, kteří se jimi chtějí stát – s vlastními nápady na projekt.

čojč gGmbH se specializuje na realizaci česko-německých mládežnických setkání. Své vědomosti o této činnosti rádi předáme dál – mnohé z toho, co budeme v semináři zpracovávat, můžeš přenést i na méně komplexní záležitosti, např. projekty pouze v Německu/Bavorsku.

Seminarleitung

Eleanora Allerdings je u čojč gGmbH od roku 2007 odpovědná za oblast vyúčtování a financování. V rámci čojč se ročně realizuje až deset menších, středních a velkých projektů, které jsou financovány z externích zdrojů.

Účastnické poplatky

 • Dobrovolníci u čojč: 0€
 • Účastníci vzdělávání v DAS Ei: 100€ (2 dny)
 • Pracující: 140€ (2 dny)
 • Žáci/žákyně, studenti/studentky: 50€

Místo konání semináře je nejlépe dostupné veřejnou dopravou. Můžeme přispět na jízdné v případě příjezdu veřejnou dopravou nebo příjezdu v rámci koordinované skupiny.