Čojčlandská Konferenz 2017

26.10.- 29.10.2017 in Skalná bei Cheb

Die große Čojčlandská Konferenz – das wichtigste Organ des bayrisch-böhmischen Theaternetzwerks bietet auch 2017 wieder eine Plattform für die grenzübergreifende Zusammenarbeit, dieses Mal in Skalná.

Es erwarten dich angeregte Diskussionen, eine Gelegenheit, deine Stimme hörbar zu machen, viele Überraschungen und die legendäre Konferenzparty mit allen Netzwerklern aus dem Čojčland!

Um was geht’s?

Im ersten Teil der Konferenz blicken wir mit spannenden Präsentationen auf die Projekte im Jahr 2017 zurück: BINGO! Like/hate und die čojč kumpanie. Im zweiten Teil der Konferenz werden Entscheidungen getroffen: Die bei der letzten Konferenz initiierte Organisationsentwicklung geht in die nächste Runde, denn jetzt sollen die Planungen konkret auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden und konkret verabredet werden. Angesichts des noch unklaren Ausgangs des laufenden ETZ Antrags, der die Zukunftspläne bis 2020 widerspiegelt, muss das Netzwerk klare Prioritäten setzen.

Im dritten Block der Konferenz sollen, ausgehend von den Entscheidungen der Organisationsentwicklung konkrete Projektideen für 2018 entwickelt werden.

Bist Du dabei?

Besonders laden wir Jugendleiter, Pädagogen, Ehrenamtliche im Bereich interkultureller Jugendaustausch ein.

Wir haben max. 45 Plätze, deshalb ist es ganz wichtig, dass Du baldmöglichst Deine Teilnahme anmeldest!

Wir erheben einen Unkostenbeitrag von 35,00€ für deutsche TeilnehmerInnen, für tschechische TeilnehmerInnen 500 Kronen. Darin sind Unterkunft und Verpflegung enthalten.

Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sofern Du koordiniert mit anderen anreist, können wir auch Reisekosten übernehmen.

Schreibe uns, warum du dabei sein willst & melde dich damit an bei:

  • Valentina Eimer - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Bayern)
  • Michaela Čermáková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Tschechen)

Čojčlandská Konferenz 2017

26.10.- 29.10.2017 ve Skalné u Chebu

Velká Čojčlandská Konferenz – nejdůležitější orgán česko-bavorské divadelní sítě nabízí i v roce 2017 platformu pro přeshraniční spolupráci, tentokráte ve Skalné.

Očekávej podnětné diskuse, příležitost být slyšen, mnoho překvapení a legendární čojč party se všemi síťaři z Čojčlandska!

O co jde?

V první části konference se prostřednictvím poutavých prezentací ohlédněme za projekty v roce 2017: BINGO!, Like/hate a čojč kumpanie. Ve druhé části konference padnou rozhodnutí: organizační rozvoj nastartovaný na poslední konferenci vstoupí do další fáze, neboť nyní se konkrétně domluvíme na plánech a ověříme jejich realizovatelnost. S ohledem na ještě nejasný výstup z běžící žádosti na EU, která by měla odrážet budoucí plány sítě až do roku 2020, musí síť stanovit jasné priority.

Ve třetí části konference pak na základě rozhodnutí týkajících se organizačního rozvoje sítě naplánujeme konkrétní projekty pro rok 2018.

Chceš být u toho?

Zveme zejména vedoucí mládežnických skupin, pedagogy a dobrovolníky v oblasti interkulturní výměny mládeže!

Máme k dispozici max. 45 míst, proto je velice důležité, aby ses přihlásil/a co nejdříve!

Účastnický poplatek pro české účastníky činí pro německé účastníky 35 EUR, pro české pak 500,- Kč. V ceně je zahrnuto ubytování a stravování.

Doporučujeme pro příjezd využít veřejnou dopravu. Přijedeš-li koordinovaně s ostatními, budeme moci převzít i Tvé cestovní náklady.

Napiš nám, proč chceš být u toho & obrať se na:

  • Valentina Eimer - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Bavorsko)
  • Michaela Čermáková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Čechy)