Ich jsem já

31.08. - 09.09.2018

Hof und Sokolov

Einladung zu einem Tanztheaterprojekt im Grenzland

Hof und Sokolov – zwei Städte an der deutsch-tschechischen Grenze im Jahr 2018. Welche Lebensperspektiven gibt es hier? In diesem Projekt entsteht ein lokales Portrait der Generation 16+.

Ich jsem já

Ich jsem já

31.08. - 09.09.2018

Hof und Sokolov

Pozvání na tanečně-divadelní projekt do příhraniční oblasti

Hof a Sokolov – dvě města poblíž česko-německé hranice v roce 2018. Jaké životní perspektivy se zde nachází? Během projektu vznikne lokální portrét generace 16+.

 

Das Projekt „ich jsem já“ gibt dir zunächst Raum in einer deutsch-tschechisch gemischten Gruppe anzukommen. Wir lernen die Herkunft, Geschichten und Lebensvisionen der anderen kennen. Wir werten aus, wie aktuelle Arten der Selbstdarstellung z.B. auf Instagram oder Facebook das eigene Leben beeinflussen. Neben der Selbstbefragung richten wir den Blick auf unser Umfeld: Wie leben junge Menschen hier im Grenzgebiet, welche Zukunftsperspektiven gibt es, was fehlt? Wie unterscheiden sich Werte und Perspektiven auf tschechischer und auf deutscher Seite?

Anstatt andere auf Facebook zu stalken, beobachten wir die Spezies Mensch in die Zentren von Sokolov und Hof. Zunächst schauen wir von außen. Aus welchem Holz sind die Menschen geschnitzt? Erscheinen sie uns wie fremdgesteuerte Puppen oder selbstbestimmt? Doch diese Marionetten sind aus lebendigem Holz – sie haben nicht nur einen Körper sondern innere Motivationen, Gefühle. Wir schlüpfen in die fremden Körperhaltungen. Es entstehen Choreografien aus Körpern und Charakterzügen. Anschließend machen wir Interviews und erfahren mehr über Lebenswege, Visionen, Werte – erforschen, wie Außen und Innen zusammenhängt. Vor allem zoomen wir dabei auf die Generation 16+. Wir befragen junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren dazu, ob sie das Gefühl haben, sich selbst in ihrem Umfeld verwirklichen zu können. Halten sie Schüchternheit oder Unsicherheit ab, Neues im Leben auszuprobieren? Schließen sie sich dem Mainstream an? Können sie mitbestimmen? Fühlen sie sich zugehörig oder ausgeschlossen? Es geht nicht nur darum, erfolgreiche Helden abzubilden sondern zu fragen: Wie bleibe ich mir selbst treu? Wie kann ich Neues ausprobieren und über meine Grenzen hinauswachsen? Wie lebe ich mein Potential in einer Welt mit den anderen? Wie lerne ich mich selbst besser kennen? Um den lokalen Perspektiven noch konkreter auf den Grund zu gehen, sprechen wir mit Experten z.B. aus der Jugendpflege und Initiativen junger Leute.

Aus Beobachtungen und Textfragmenten erschaffen wir Choreografien und Texte auf čojč (sprich: tscheutsch), die wir zu einem deutsch-tschechischen Tanztheater zusammenfügen. Čojč bedeutet deutsch-tschechisch gemischt und für Leute auf beiden Seiten der Grenze verständlich. Die Aufführung portraitiert die Generation 16+, die im Grenzgebiet aufwächst und verleiht ihr eine Stimme. Während des Projekts halten wir unser Innenleben auf analogem Weg in Tagebuchform fest. Ein tägliches Tanz- und Theatertraining macht uns zu einem Ensemble, das gemeinsam auf der Bühne stehen wird.

Am Ende des Projekts kommen wir wieder zu deinen eigenen Wünschen zurück. Es geht wieder um dich und deinen Weg, dir selber treu zu bleiben.

#wertediskurs

„Ich jsem já“ beteiligt sich aktiv am Wertediskurs des čojč Theaternetzwerks. Im Rahmen des EU Großprojekts „čojč všem für alle!“ möchten wir Antworten finden, welche Wertvorstellungen das Grenzgebiet prägen und über welche Werte sich die Generation 16+ definiert. Im čojč Netzwerk gibt es gerade eine Findungsphase, wo lebhaft diskutiert wird was Umgang mit Vielfalt, Diversität, Akzeptanz, Inklusion, Teilhabe… bedeutet und wie wir solche Werte nachhaltig umsetzen können. Wir arbeiten mit demokratischen Prinzipien und stärken Selbstreflexion, Eigeninitiative und Meinungsbildung der jungen Generation.

Konzept und Leitung

Rosalin Hertrich ist Theaterpädagogin (BuT) und studierte Theater- und Medienwissenschaften in Erlangen und Utrecht (NL). Sie hat seit 2006 bei čojč zahlreiche Projekte konzipiert und geleitet. In Berlin und anderswo unterrichtet sie Theater und Bewegung, ist Performerin und realisiert eigene Projekte.

Michaela Čermaková studierte Theater und Pädagogik an der Karlsuniversität und der DAMU in Prag. Sie hat Theater an Grundschulen unterrichtet und einige Theaterworkshops und Projekte für Kinder und junge Menschen geleitet. Bei čojč hat sie an vielen Projekte teilgenommen und mit Organisation und PR geholfen.

Rosalin Hertrich

Melde dich bei:

Rosalin Hertrich, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Um schon jetzt auf dem Laufenden zu bleiben folge unserer Facebookseite:
https://www.facebook.com/Ich-jsem-j%C3%A1-367584217058113/ 

FB event:
https://www.facebook.com/events/118559848907025/

 

Aufführungen Představení

Dienstag Úterý 4.9. Hof 17-19:00 Flashmob(s) in der Innenstadt v centru města

Pátek Freitag, 7.9. Sokolov Kino Alfa 11:00 & 15:00

Sobota Samstag, 8.9. Sokolov Flashmob(s) v centru města in der Innenstadt

Ich jsem jáIch jsem já Ich jsem já

Projekt ,,Ich jsem já“ ti dá prostor být součástí česko-německé smíšené skupiny. Budeme se navzájem seznamovat s příběhy, původem a životními vizemi druhých. Zhodnotíme, jak současné možnosti sebevyjádření např. na Instagramu nebo Facebooku ovlivňují život každého z nás. Kromě vlastního sebepoznávání nasměrujeme svou pozornost také na naše okolí: Jak žijí mladí lidé zde v pohraničí? Jaké perspektivy do budoucna se zde nachází? Co chybí? Jak se liší hodnoty a perspektivy na české a německé straně hranice?

Místo stalkování ostatních lidí na facebooku se budeme zabývat lidmi žijícími v Sokolově a Hofu. Z jakého dřeva jsou zde lidé vytesáni? Působí jako bezvládné loutky nebo jsou oporou sami sobě? Vždyť tyto marionety jsou z živoucího dřeva – nemají pouze tělo, ale i své vntiřní pohnutky a pocity. Nahlédneme do postojů jiných. Vzniknou choreografie z těl a vlastností. Následně budeme dělat rozhovory, abychom zjistili více o jejich životních cestách, vizích a hodnotách – jak spolu koresponduje nitro a zevnějšek. Zaměříme se především na generaci 16+. Budeme se ptát mladých lidí mezi 16 a 24 lety, zda mají pocit, že se v prostředí, kde žijí, mohou sami realizovat. Brzdí je nejistota nebo ostych vyzkoušet něco nového? Připojují se raději k mainstreamu? Jsou schopni spolurozhodovat? Cítí, že někam patří, nebo si připadají vyloučeni? Nejde o to zobrazit veleúspěšné hrdiny, ale prostě se zeptat: Zůstávám sám sobě věrný? Jak jsem schopen překonávat své hranice a poznávat nové věci? Jak umím se svým potenciálem fungovat ve světě mezi ostatními? Jak se naučím poznat lépe sám sebe? Co se týče perspektiv v konkrétních lokalitách, půjdeme ještě hlouběji k jádru věci. Budeme mluvit s experty zaměřenými na mládež, např. z oblasti péče o mládež a se studentskými iniciativami.

Z našich postřehů a útržků textů vytvoříme choreografie a texty v jazyce čojč [:tscheutsch:], které pospojujeme v česko-německé taneční divadlo. Pod pojmem čojč si můžete představit směs češtiny a němčiny, které rozumí lidé na obou stranách hranice. Představením vyobrazíme generaci 16+, která vyrůstá v pohraničí a dáme jí tak možnost promluvit. Během projektu budeme deníkovou formou zachycovat náš vnitřní život. Každodenními divadelními a tanečními tréninky z nás vytvoříme ansábl, který bude společně stát na jevišti.

Na konci projektu se vrátíme zpátky k naším vlastním snům. Půjde zase o tebe, tvou cestu a víru v sebe.

#wertediskurs

Projekt „Ich jsem já“ se v rámci divadelní sítě čojč aktivně podíl na diskuzi týkající se důležitých témat: které hodnoty se v pohraničí nacházejí a kterými hodnotami se definuje generace 16+. Nacházíme se právě ve fázi hledání, kdy značně diskutujeme o rozmanitosti ve vztazích, diverzitě, toleranci, inkluzi, podílu... a jak se naše hodnoty mohou stále měnit. Pracujeme s demokratickými principy, sebereflexí, vlastní iniciativou a tvorbou názorů mladé generace.

Koncept a vedení

Michaela Čermaková studovala pedagogiku a dramatickou výchovu na Univerzitě Karlově a DAMU v Praze.  Dramatickou výchovu učila na základní škole a vedla několik dramatických kroužků a projektů pro děti a mládež. U čojč se účastnila mnoha projektů jako účastník a pomáhala s organizací a PR.

Rosalin Hertrich je divadelní pedagožka a studovala divadelní vědu a média v Erlangenu a v Utrechtu. Od roku 2006 u čojč vedla a koncipovala mnoho projektů. V Berlíně i jinde vyučuje divadlo a pohyb, je herečkou a performerkou a realizuje vlastní projekty.

Michaela Čermáková

Přihlaš se u:

Michaela Čermaková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sleduj projekt už teď na FB stránce:
https://www.facebook.com/Ich-jsem-j%C3%A1-367584217058113/

FB event:
https://www.facebook.com/events/118559848907025/

 

 

 

Ich jsem já