čojč PEDAGOGIKA  :  Práce s dvojjazyčnými skupinami  27.11.-30.11.2014 v  Lázních  Kynžvart

© Cojc gGmbH


Protokol: Rosalin Hertrich, Vedení: David Prochazka, Rosalin Hertrich

přiklad: Michaela Křižova

Čtvrtek, 27.11.2014

17:30 – 18:30 Činnost: Seznámení beze slov

-        Uvítání před domem, uvedení faktu, že se v následující hodině nesmí mluvit

-        V místnosti: Kruh, podávání rukou

Následující zadání jsou vysvětleny buď neverbálně nebo neverbálně animovány; otázky jsou oboujazyčně napsány na kartičkách

Jméno napsat za pomoci nějaké části těla a vyměnit ho s ostatními

Odkud pocházíš? Pomyslnou mapu určíme v prostoru místnosti, všichni se postaví na místo svého rodného bydliště

→ zapsání měst na kartičky

Tvá cesta do Lázních KynŽvart – popiš jí pomocí hudebního nástroje

Pantomima – co děláš? Neverbálně vysvětlit ve dvojicích

Pohyb prostorem, freez, živé sochy na téma koníčky

TEZE: pokud někdo vede aktivity neverbálně, musí být zadávané úkoly jednoduché a dobře vysvětlené tak, aby jim každý porozumněl (hlavně v případě, že se skupina vzájemně nezná a nezná používanou metodu práce).

Kartičky, příklady a případná přerušení, během kterých se daná činnost konkrétněji vysvětlí, mohou napomoci porozumnění zadání

18:45 Večeře

20:00 Činnost: Seznámení – společné nalezení rytmu

Cíl: posílení uvědomění se, vzájemná komunikace beze slov

Vedení oboujazyčně, verbální zadání, účastníci mají zavřené oči

Poslepu prozkoumávají prostor i ostatní účastníky: začínají na všech čtyřech, jako zvířata, očicháváním, ohmatáváním. Vedoucí účastníky provází na cestě k sebeuvědomění (slyšet, cítit, tápat, teplota, pohodlné místo, chladné místo…)

Nakonec začnou všichni dělat zvuky a naleznou společný rytmus.

20:30 Reflexe

21:30 Večerní rituál: Zapálí se zápalky a každý řekne, jak se mu/jí daří, každý na to má tolik času, jak dlouho mu/jí hoří zápalka. Všichni smí mluvit česky, německy, jak se jim chce.

Pátek, 28.11.2014

7:30 Rozcvička s Rosalin: zahřátí kloubů

Překlad: Rosalin mluví německy, David překládá

8:00 Snídaně

9:00 Řeč těla s Rosalin

-        Rosalin vede oboujazyčně (české věty si připravila a naučila se dopředu)

-        Metoda, která se snaží vyhnout rozsáhlému mluvenému projevu – příklad a předvedení

-        Během komplikovanějších úkolů překládá David

INTERVENCE – Rosalin neví, jak přeložit jednu větu, ta je pak procvičována… všichni pak zkouší sborově české a německé věty

Poznávání částí těla: Všechny části těla, které byly zmíněné v ranním tréninku, se všichni učí v kruhu a to jak německy, tak i česky. Opakování.

Hra: Na babu (je zvolena „baba“, která chytá ostatní. Kdo je chycen, stává se „babou“).

→za doprovodu hudby jsou pravidla hry hned jasná (bez vysvětlování). Rosalin začne chytat Davida, poté David chytá další/ho…

Taneční skupina: Vysvětlí se princip následující aktivity a sborově se procvičí používané věty: My jsme taneční skupina, máme vystoupení, ale nezkoušeli jsme + německy)

→ trénink za doprovodu hudby – všichni stojí v řadě a jeden před nimi předcvičuje, všichni přesně opakují pohyby po něm/ní, včetně energie vložené do provedení pohybu.

Přímo navazující: Impro – Drama. Ve dvojicích probíhá na hudební doprovod komunikace pohybem, impulzy vytvářené hudbou se mohou nahrávat. Výsledkem by měl být neverbální rozhovor.

Práce s citáty

Položit na podlahu vybrané citáty z knihy „Malý princ“ od Jeana Exupery, každý si vybere jeden – tato část je vedena neverbálě, vedoucí si zkrátka začnou vybírat.

Ve dvojicích – procvičování výslovnosti a učení se nazpaměť (překládáno do obou jazyků)

Během pohybu prostorem si účastníci vyměňují věty, vedení nastolí tajemnou atmosféru.

Vývoj pohybových sól (je vedeno oboujazyčně)

-        Úkol: ztvárni citát pomocí 1-2 minutové pohybové sekvence

Feedback pohybem: poté, co je sólo předvedeno, přichází všichni na jeviště a přehrávají, co si z ukázky zapamatovali.

Zde se vedení zabývalo tím, jak „aktivně“ prezentovat jednotlivá sóla aniž by bylo nutné následné verbální zhodnocení. Účastníci zůstali po celou dobu aktivní díky tomu, že měli možnost následně sóla imitovat. Sólista tak dostane feedback ke svému vystopuení skrze pohyb. Tento způsob je velice estetický a rychle tak mohou vzniknout i hromadné scénky. Zopakována mohou být take ta gesta, která člověk na pódiu dělá nevědomky, tím tak dostane zpětnou vazbu, že každý pohyb, který na jevišti udělá, je vidět.

Používané věty k této aktivitě, které by bylo dobré jako vedoucí znát take německy:

Zahrajeme si “Na babu”

Budeme vzájemně komunikovat pohybem, beze slov

Můžete se vyměnit se svým partnerem

Důležité je…

Dáme si zpětnou vazbu pomocí pohybu

Zopakujeme, co jsme si zapamatovali

Utvoříme česko-německé dvojice

Procvičte si výslovnost

Každý si vymyslí sólo

11:00 REFLEXE: v malých skupinkách

-        Jaká byla Rosalin vedoucí? Kdy mluvit, jakým jazykem? Kdy animovat? Kdy uvést příklad…

-        Jaká byla Davidova role?

-        Co podle tebe fungovalo, byly momenty, kdy jsi nevěděl, co máš dělat?

-        Vývoj perspektiv: brainstorming – možnosti vedení s mizivými znalostmi druhého jazyka

Výměna

12:00 Oběd a volný čas/práce – možnost bazénu a sauny

15:00 – 16:30 Scénická animace s Davidem „Setkání s liškou“

Skupina se pomocí hudby a pohybové improvizace seznámí s vybranými slovy (adjektivy), procvičí si je. Vedení iniciuje tento proces.

Vybraná slova:

(růže)

Nebezpečný - gefährlich  

Křehký - zart  

Svůdné - verführerisch  

Pyšné - Stolz  

 (lovci) 

společenský - gesellig 

trpělivý - geduldig 

jdoucí za svým cílem - zielstrebig   

Práce s textem: Rozdělí se část textu z knihy „Malý princ“. Účastníci si mají označit místa, kde se nachází výše zmíněná slova. Texty jsou jak české, tak německé.

Jednotlivé části by měly být zpracovány oboujazyčně: K tomuto účelu zde představujeme možnosti, jak text „zčojčovat“:

-        1 věta německy, 1 věta česky (buď přímý překlad nebo zkombinované tak, aby nedocházelo ke kompletnímu zdvojení)

-        Otázka – odpověď – otázka v jednom jazyce, odpověď v druhém

-        Smíšená věta (v jedné větě budou použita slova z obou jazyků)

-        Nová slova (zkombinovaná slova z obou jazyků tak, aby vzniklo jen jedno)

Práce v menších skupinách: V malých skupinách začnou účastníci vytvářet scénky, které vychází z výše zpracovávaných textů. Každá skupina si může zvolit, zda budou zpravcovávat scénu z pohledu lišky nebo prince.

Prezentace výsledků.

Reflexe v malých skupinách:

-        Jaký byl David vedoucí? Kdy mluvit, jakým jazykem? Kdy animovat? Kdy uvést příklad…

-        Jaká byla role Rosalin?

-        Co podle tebe fungovalo, byly momenty, kdy jsi nevěděl, co máš dělat?

Plenum a výměna: Vývoj perspektiv: brainstorming – možnosti vedení s mizivými znalostmi druhého jazyka

18:00 Večeře

19:30 INPUT: Druhy komunikace, mezinárodní kompetence

Práce v malých skupinách:

Účastníci dostanou skripta s různými formami komunikace, mají naleznout jejich výhody a nevýhody a diskutovat, které formy jsou smysluplné pro čojč.

21:00 Večerní rituál se zápalkami (via čtvrtek)

Sobota, 29.11.2014

7:30 Rozcvička s Davidem (česky, nepřekládaná)

8:00 Snídaně

9:00 Činnost: hlas & čojč – střídající se vedení

Warm Up zaměřený na hlas

Rosalin: natahování, dýchání, různé zvuky vycházející z těla, bručení, vibrace těla, hlasový warm up, popis emočního stavu pomocí hlasu: jeden předvádí, všichni opakují (metoda vedení – jednoduše předvádí)

2 řady: Hlasový – jazykový – artikulační trénink

David: Věta z „Malého prince“ – animačně uchopit a opakovat, mluvit z dálky, hlasitě

Dvě řady, D-CZ dvojce (stojí proti sobě)

Pohrávat si s výslovností, hlasitostí (uprostřed šeptat, když jsou daleko od sebe tak křičet), emocemi (zamilovaně, zuřivě, ustrašeně, přátelsky, smutně, eroticky, diktátorsky, hekticky, pedantsky, ospale)

Kruh asociací

Rosalin: Rhythmus udávaný nohami (krok vpřed, krok vzad + slova, která asociují příběh Malého prince (střídají se uprostřed kruhu, každý řekně jednu asociaci))

Skupinová práce: zpracování krátkých chórů k větám ze včerejší aktivity (Malý princ) pomocí recitace, hudebních nástrojů, melodie nebo tónů (Materiál: věty ze včerejška, brainstorming)

Prezentace

11:00 Pracovní skupiny: Rozpracování německých/českých metod vedení v různojazyčných skupinách

Miniprezentace výsledků (každý jednu větu)

Nastínění plánu před obědem: Včera jste již vedli aktivity, dneska budeme ještě procvičovat, hrát hry, dělat různé aktivity,…připravovat, tentokrát v česko-německých dvojicích

12:00 Oběd

14:30 Na rozproudění hra „Na babu“

15:30 Vedení česko-německých dvojic

16:30 – 17:30 Reflexe všech 4 činností na základě následujících otázek:

Jaký byl záměr, úmluva, rozdělení úkolů

Na co jste si dávali pozor? Podařilo se to, nebo ne? Co přesně?

Poznatky účastníků

18:00 Večeře

Od 20:30 ab 20:30 Bunter Barevny Vecer Abend - MineralVoda Party  

!každý vede a přebírá odpovědnost! Za nějakou hru či aktivitu

Moderace je spontánní

22:00 Večerní rituál „Vrchol dne“ se zápalkami (jako čt a pá)

Něděle, 30.11.2014 perspektivy účastníka

7:30 rozcvička s Marií a Marcusem

8:00 Snídaně

9:00 cvičení gorilí energie

Nadechnout, zadržet dech, bubnovat si na hruď, vydechnout (3x zopakovat, při opakováních bubnovat na jiné části těla)

9:15 – 10:00 Reflexe v malých skupinách

Skupina 1: shromažďování vět použivaných při vedení aktivit

Skupina 2: Všední den na projektu – jak zaplnit pauzy mezi aktivitami…

Skupina 3: Komunikační metody v čojči

10:00 – 11:00 Plenum 1

11:00 – 11:45 Diskuze ve 2 menších skupinkách

Nebo práce na vlastních perspektivách

11:45 – 12:00 Plenum 2

12:00 Oběd

12:45 Závěrečná reflexe

-        Písemně: Co si odnášíš? Jaké otázky, poznatky…

-        Každý účastník nakreslí diagram týkající se tohoto víkendu (škála, koláčový diagram…jak kdo chce… může být seřazeno chronologicky či jinak…)

-        Feedback k programu

od 14:00 Odjezd

SHRNUTÍ OBSAHOVÝCH VÝSLEDKŮ:

Jaké metody vedení mohou být na projektech použity?

Animace 1: neverbálně

Vedení iniciuje, ostatní prostě opakují, beze slov

Funguje při: hlasových cvičeních, pohybových warm upech, částečně při hrách (pokud jsou jednoduché na vysvětlení nebo je většina účastníků zná)

Podobně nebo v kombinaci s: předvedou cvičení, dají příklad

Animace 2: Vytvoření  rituálů

-        Mohou vzniknout gesta-zvuky-slovníček, která skupina zná a pomocí nich lze vytvořit rituál

Animace 3: se slovy a jazykem

Jednotlivá slova, věty jsou používané dvojjazyčně nebo smíšeně, doplněné neverbálními pokyny.

Slova mohou být ve skupině natoliketablovaná, že se stanou “rituálními”.

-        Je zapotřebí velké přípravy vedoucích

-        Hodně psané na kartičkách (mohou být vyvěšené na zdech)

-        Může se pracovat také s příkazy, je důležité ale zadání znovu visualizovat napsáním na kartičky a přilepit na zeď. Pokud bude zadáno nějaké komplikovanější zadání, vzniká nebezpečí, že úkol nebude zcela pochopený.

-        Mohou vznikat hezké skupinové rituály

-        Spontánně mohou ve skupině vznikat I gesta, která když vedení převezme a bude z nich vycházet, mohou vytvořit skupinové rituály

Vedení v rodném jazyce

Funguje při rozcvičkách, kde je cvičení jednoduše předvedeno. Přesto by mělo být jasné, že pokud účastníci cvičení nerozumí, mohou se zeptat na případné nejasnosti…

Teze: Skupina potřebuje jasný rámec, v opačném případě to může působit jako narušení důvěry. Pokud je to ale oznámeno, může tak vzniknout velmi zajímavá zkušenost, příp. se něco nového i přiučí.

Během jídla se mohou opět objevit slova z ranního tréninku (např. na talířích) a tím tak zadat impuls ke komunikaci. Později se může uskutečnit aktivita, kde budou tato slova použita (zde části těla). Tím, že se daná slova objevují při více činnostech se je účastníci mohou lépe naučit…

Účastníci mohou převzít zodpovědnost za vysvětlení pravidel ostatním, kteří je nepochopili.

Kdy nefunguje nonverbální, jednojazyčná komunikace?

-        Zavřené oči

-        Iniciace fantasijních představ slovy

o   Lepší: iniciovat atmosféru, např. zvuky přírody nebo hudbou (mohou efektivěji ovlivnit emoce, náladu)

-        Pokud se účastníci mají nad něčím zamýšlet nebo zpracovávat velmi konkrétní úkol (v tom případě funguje slovní vedení)

-        Komplexnější režijní požadavky

TEZE: u všech typů animace je důležité si stanovit cíle, ale také pozorovat náladu ve skupině. Poté mohou vznikat hezké momenty, kdy skupina začne komunikovat sama od sebe.

Díky tomu, že budeme opakovat hry a cvičení, se účastníci mohou učit krok za krokem: na začátku není žádné správně ani špatně, každý si může vše otevřeně vyzkoušet! Ale pokud se pak jedná o divadelní či jazykový trénink, je důležité, u stejných her a činností, změnit hlavní fokus, čímž se tak může rozvinout potřebný potenciál. Později může být něco vysvětleno také verbálně.

Možnosti vedení v Čojč týmu:

-        Předvádět

-        Překládat (funguje pouze v jednom směru - z němčiny do češtiny)

Pozor: kdy je opravdu zapotřebí, abych mluvil/a? Mohu použít jednodušší slova a věty?

-        Zkrácené shrnující překlady

-        Malé skupiny si mají prezentaci své práce připravit samy – musí přemýšlet nad tím, jak naložit s jazykovou stránkou (úkol napsat na kartičky a nalepit na zeď/rozdat mezi účastníky)

-        Směs animačních možností a překladů

TEZE: Každý projektový vedoucí potřebuje vlastní slovní zásobu! Záleží tu na jednotlivých osobnostech vedoucích

 

Dieses Projekt wird gefördert durch / Tento projekt je podporován z prostředků:

logoleiste 07032017

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Moment

IDENTI.TETRIS
01.-14.04.2023 v Plzni (CZ) a Regensburgu (DE)

“Řekli mi, že jsem člověk, řekli mi, poznej sám sebe.”

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojčlandská Konferenz 2022

Čojčlandská Konferenz 2022
28.-30.10. nebo 31.10.2022
v Trhanově

Přijeď strávit víkend s čojčleudmi a naplánovat čojčrok 2023!

Logos