Čojčlandská kulturní síť nabízí mladým lidem, pedagogům a lidem aktivním v oblasti česko-německých výměn mládeže možnost se učit a dále se vzdělávat. Naše nabídka zahrnuje “Čojč Pedagogiku”, individuální odborné vedení v rámci hospitací či asistencí, Čojč Certifikát, a dokonce pracovní pozice pro německé studenty.

Čojč Pedagogika

V průběhu let se v Čojči vyvinuly specifické metody, jak se vypořádat s příležitostmi a výzvami, které přináší binacionální divadelní práce.
Témata jsou například: vedení v dvojjazyčném týmu, diverzita a sociální vzdělávání, vedení větších jazykově smíšených skupin.
Příští Čojč Pädagogika: Vzdělávací seminář "Čojč Pedagogika na památných místech", 22. - 24.11.2019 - Čojč Pädagogika
Metodika

Hospitace & asistence

V průběhu hospitace či asistence je možné nahlédnout do chodu organizace a vedení čojč projektu. Vedoucí projektu provázejí hospitanty/asistenty, se kterými se dohodnou na určité oblasti projektu, za kterou budou odpovědní. Předpokládá se jejich plná účast na projektu a spolupráce jak v přípravné projektové fázi, tak při následných fázích projektu.

Čojč Certifikát

Účastníci projektů, setkání a školení mohou sbírat body, za které jim bude vystaven speciální certifikát. Ten mohou přiložit ke svému životopisu a využít ho ve svém profesním životě. Tady najdeš veškeré informace.

Příští projekt

Brýlen Rauš

Brýlen Rauš
5.-11.8.2019 in Niederbayern (Saldenburg), 21. - 27. 9. 2019 in Klatovy

Číst dále »»

Příští akce

školení Infoštrudl

6.-8.9.2019 Babylon
(u Domažlic)
školení Infoštrudl

Od plánování po realizaci - na příkladu Čojčlandské Konferenz a připravované velké akce Event 2020

X-tra: vytváření a publikování rychlých videoklipů

Chceš být u toho? Zaregistruj se zde: eleanora.allerdings@cojc.eu


všechny akce

„čojč všem für alle“

Logos Ziel ETZ EU EE