Čojčlandská kulturní síť nabízí mladým lidem, pedagogům a lidem aktivním v oblasti česko-německých výměn mládeže možnost se učit a dále se vzdělávat. Naše nabídka zahrnuje “Čojč Pedagogiku”, individuální odborné vedení v rámci hospitací či asistencí, Čojč Certifikát, a dokonce pracovní pozice pro německé studenty.

Čojč Pedagogika

V průběhu let se v Čojči vyvinuly specifické metody, jak se vypořádat s příležitostmi a výzvami, které přináší binacionální divadelní práce.
Témata jsou například: vedení v dvojjazyčném týmu, diverzita a sociální vzdělávání, vedení větších jazykově smíšených skupin.
Příští Čojč Pädagogika: Vzdělávací seminář "Čojč Pedagogika na památných místech", 22. - 24.11.2019 - Čojč Pädagogika
Metodika

Hospitace & asistence

V průběhu hospitace či asistence je možné nahlédnout do chodu organizace a vedení čojč projektu. Vedoucí projektu provázejí hospitanty/asistenty, se kterými se dohodnou na určité oblasti projektu, za kterou budou odpovědní. Předpokládá se jejich plná účast na projektu a spolupráce jak v přípravné projektové fázi, tak při následných fázích projektu.

Čojč Certifikát

Účastníci projektů, setkání a školení mohou sbírat body, za které jim bude vystaven speciální certifikát. Ten mohou přiložit ke svému životopisu a využít ho ve svém profesním životě. Tady najdeš veškeré informace.

Příští projekt

Čojčlandská Konferenz 2019

Čojčlandská Konferenz
25.10.- 28.10.2019 v Trhanově (Domažlicko)

Číst dále »»

Příští akce

3 MG 0195 320px 01

21. - 24.11.2019 v klášteru Thyrnau u Passau
Čojč Pedagogik

Rozmanitost a vzdělávání v demokratické společnosti

Číst dále »»


všechny akce

„čojč všem für alle“

Logos Ziel ETZ EU EE