Protože dostáváme opakovaně podobné otázky, sepsali jsme je a zde je uvádíme spolu s odpovědí. Pokud je Ti něco stále nejasné, určitě neváhej a kontaktuj nás! Těšíme se na další podněty a rádi pomůžeme.

Jak se přihlásím?

Všechny letáčky obsahují stránku s přihláškou určenou k vyplnění. Přihlášku vyplň a podepiš (u nezletilých musí přihlášku podepsat zákonný zástupce). Letáček s touto přihláškou můžeš najít také na webu cojc.eu (v části „Projekty“).
Zašli vyplněnou přihlášku do naší kanceláře (Jitka Eliášková, Šípková 23, České Budějovice, PSČ 370 05 nebo na e-mail přímo vedoucímu, který je u projektu uveden) a uhraď účastnický poplatek. Pak budeš přihlášen/-a, vedení projektu Tě bude kontaktovat a objasní vše ostatní.

Jak se dopravím na projekt?

Jeden až dva týdny před začátkem projektu obdržíš návrhy příjezdu a odjezdu. Doprava probíhá veřejnou dopravou (2. třídy) a obvykle je koordinována spolu s ostatními účastníky projektu. Jízdenky obstarávají vedoucí projektu a obdržíš je předem (na e-mail). V jistých výjimečných situacích nebo po udání pádného důvodu můžeš cestovat také autem. V tomto případě Ti po předchozí dohodě bude uhrazen podíl na nákladech za pohonné hmoty.

Co si mám vzít s sebou?

V dostatečném předstihu před začátkem projektu obdržíš dopis se všemi důležitými informacemi. Často je třeba, abys na projektu měl/-a s sebou něco konkrétního, co souvisí s tématem, například nějaký malý předmět nebo tričko v určité barvě. Následující věci bys ale měl/a- mít zabaleny vždy:

  • kartičku zdravotního pojištění (máme pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění pro všechny, v případě nemoci potřebuješ ovšem vlastní pojištění)
  • občanský průkaz
  • ručníky, věci osobní potřeby
  • přezůvky
  • tenisky nebo jiné boty naven
  • pohodlné oblečení pro divadelní nacvičování, ve kterém se můžeš dobře pohybovat, sportovní oblečení či něco obdobného
  • malá láhev na vodu
  • psací potřeby: tužky, sešit nebo blok
  • pokud máš, tak tričko Čojč; jestliže žádné nevlastníš a rád/-a bys ho měla, můžeš si ho objednat u vedoucího projektu za speciální cenu 3 € a na projektu Ti tričko vedoucí předá

Kdo se projektu účastní?

Naše projekty organizujeme vždy pro 16 až 20 mladých lidí z Čech a Bavorska. Většina z nich je ve věku 14 až 24 let a pochází z příhraniční oblasti. Rozhodující je pro nás místo bydliště, národnost není důležitá. Na projektu je vždy dostatek času na vzájemné seznámení se v rámci skupiny. Mnoho účastníků zůstává v kontaktu ještě dlouhou dobu po samotném projektu.

Kde budeme spát?

V Čechách jsou všichni účastníci a vedoucí projektu obvykle ubytováni v penzionech, internátech apod., v Německu nejčastěji v ubytovnách pro mládež. Pokoje jsou vícelůžkové a ubytovaní jsou rozděleni dle pohlaví. O rezervaci se předem postaráme a zajistíme. Blízko ubytovacího objektu je vždy také naše pracovní místnost, kde se scházíme, nacvičujeme divadlo a kde se zabýváme tématem projektu.

Jak je to se stravováním během projektu? Kdy / kde / co jíme?

Na všech projektech probíhá stravování formou plné penze s alespoň jedním teplým jídlem denně. V závislosti na místě projektu probíhá stravování v blízké restauraci nebo v mládežnické ubytovně, kde jídlo předem zarezervujeme. Pokud nemůžeš kvůli alergii jíst nebo nejsi ochoten/-na jíst určité věci, obrať se předem na svého vedoucího projektu, objednáno bude jídlo podle Tvých potřeb.

Jak vypadá průběh dne na projektu?

Na projektu spolu skupina tráví 24 hodin denně. Samozřejmě, že ne všechen čas je strávený zabýváním se daným tématem a přípravou na divadelní představení, přesto stráví skupina většinu času spolu. Každý projekt ovšem vypadá a může se odvíjet trochu jinak. Časy se liší v závislosti na tématu projektu a průběh dne závisí na divadelních představeních. Typický den na projektu může vypadat například takto:

07:45 - 08:15 ranní rozcvička
08:15 - 09:00 snídaně
09:00 - 09:30 jazyková hra Čojč
09:30 - 12:30 divadelní příprava / práce ve skupině
12:30 - 14:00 oběd, polední pauza
14:00 - 18:00 divadelní příprava / práce ve skupině
18:00 - 19:00 večeře
19:00 - 20:45 divadelní příprava / práce ve skupině
20:45 - 21:00 zhodnocení dne, večerní rituál

Kdy budu mít na projektu volný čas?

Aby se skupina mohla v krátkém časovém horizontu sladit, sestavit divadelní představení a vyloudit ze sebe ty nejlepší výkony, zabývají se účastníci projektu tématem každý den, aby “nevypadli”. V případě dlouhých projektů je často zařazen jeden „odpočinkový den“, kdy skupina společně podniká něco více oddychového. Jinak je běžný den vyplněn dostatkem malých přestávek a jistý klid zajistí obvykle velkorysá přestávka na oběd (kterou lze pojmout také jako volnou zábavu ve skupině). Ve 21:00 hod. společná činnost na většině projektů končí, takže trochu volného času zbývá ještě před spaním.

Co budeme na projektu dělat?

Vzhledem k tomu, že každý projekt má individuální program, nelze na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Mnoho projektů domlouvá besedy s odborníky, navštěvuje místa, která se vztahují k tématu, k danému tématu se ve městech nebo v přírodě provádí různá zjišťování a průzkumy. Vždy je důležitější sám zážitek než čtení a studium učebnic. Zážitky a zkušenosti pak jsou společně zpracovávány v divadelních scénách a poté předvedeny publiku.
Nejjednodušší je přijet na projekt s čistou hlavou a přirozeně se zapojit do dění - tak budeš mít ty nejlepší zážitky. ;)

Nastudujeme divadelní hru? Jak vypadá divadelní představení?

K divadlu obvykle patří text, režisér a herci. U Čojče vypadají věci trochu jinak! V popředí každého projektu stojí konkrétní dané téma a předem neexistuje hotová divadelní hra. To znamená, že na základě konkrétních zkušeností a poznatků, se kterými se během projektu setkáš (například při rozhovorech, návštěvách odborníků, návštěvách konkrétních míst atd.), vznikne “materiál” pro zpracování scén. Vedení projektu nepíše žádné texty, představení tvoříte a vymýšlíte vy, sami účastníci. Scény mohou být jak taneční, založené na textu nebo digitální, kreativita není omezena. Více informací o tom, jak se dělá divadlo v Čojč, nalezneš zde: Čojč divadlo »»
Na každém projektu dojde alespoň k jednomu divadelnímu představení, po němž následuje diskuse s publikem.

Jaká pravidla platí na projektu?

Existuje několik věcí, které by měly být předem dohodnuty. Na všech projektech Čojč platí 8 zlatých pravidel, která je nutno dodržovat. Tato pravidla mohou být na místě projektu doplněna nebo změněna, rádi si vyslechneme návrhy!

1. Projektoví vedoucí mají zodpovědnost za průběh projektu.

2. Projektoví vedoucí mají určitou zodpovědnost za účastníky mladší 18-ti let. Účastníci nad 18 let za sebe ručí sami.

3. Jednání účastníků na vlastní pěst nad stanovený rámec a pravidla projektu je možné pouze ve výjimečných situacích. O jakýchkoliv neočekávaných situacích je nutné okamžitě uvědomit vedoucí projektu.

4. Na projektu se nebude v žádném případě konzumovat alkohol ani jakékoliv jiné omamné látky a drogy!

5. Sex je tabu, tělesná blízkost je povolena. Prosíme, nenechávejte dojít tyto věci tak daleko, abychom narušovali program a vedoucí je museli velice trapně řešit. Pokud účastník překročí pravidla a mimo rámec projektu se dopustí sexuálního aktu, nejsou za jeho konání projektoví vedoucí dále zodpovědní.

6. Pokud se účastník nemůže zúčastnit projektu, pozve vedoucí projektu náhradníka (u vícedílných projektů se náhradník účastní i následujícího dílu projektu). Omluva nebo oznámení o neúčasti musí být oznámeno a zdůvodněno nejméně 14 dní před začátkem projektu (výjimkou je náhlé onemocnění), účastnický poplatek bude vrácen v případě nalezení náhradníka. Neomluvená neúčast na aktivitě projektu bez udání závažného důvodu povede k vyloučení z projektu.

7. Během projektu budou pořizovány fotografické, obrazové a zvukové záznamy.
Přihlášením k účasti na projektu jsou účastníci srozuměni s tím (u účastníků mladších 18 let jejich rodiče / opatrovníci), že tyto fotografie, obrazové a zvukové nahrávky mohou být použity pro účely projektové dokumentace a publikovány v rámci vědeckých prací, i když jsou sami účastníci (resp. mládež mladší 18 let) na záznamech vyobrazeni.

8. V průběhu koordinace projektu budou uchovávány osobní údaje, jako je e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a adresa, a v případě potřeby budou zpřístupněny ostatním účastníkům pro zajištění hladkého průběh uprojektu, např. při dopravě.
Ochrana osobních údajů »»

Kdy budu během projektu k zastižení?

Kvůli plnému s soustředěnému zapojení se do činností na projektu je důležité přerušit neustálé napojení na svět sociálních médií. Samozřejmě je dobré a důležité mít mobilní telefon u sebe, ale během společné práce a nacvičování divadelního představení je nutné smartphone odložit. Okolnímu světu budeš přístupný /-á během každodenní polední přestávky nebo ve večerních hodinách.

Jak je to s povinným dozorem?

Plnoletí účastníci jsou odpovědni sami za sebe. Projektoví vedoucí nesou po celou dobu projektu odpovědnost za nezletilé účastníky. Skupina je spolu 24 hodin denně. Opuštění projektu je pro nezletilé vyloučeno a plnoletým účastníkům je dovoleno pouze po předchozí domluvě a odsouhlasení s vedením. Během přestávek a např. samostatné průzkumné práce v terénu není nikdo sám. Nezletilí účastníci se vždy pohybují za doprovodu někoho plnoletého.

Mohu získat certifikát za účast na projektu?

Na požádání Ti organizace Cojc gGmbH vydá potvrzení o účasti na každém projektu. To může být např. předloženo škole jako doložení školní docházky.
Kromě toho můžeš za svou angažovanost získat oficiální certifikát Čojč! Chceš-li ve svém životopisu oslnivě zazářit a přitom zažít spoustu zábavy a nových zážitků, certifikát Čojč je pro Tebe to pravé. Zde najdeš více informací: Čojč certifikát »»

Co se stane s mými osobními údaji?

Všichni účastníci projektu (nebo jejich zákonní zástupci) podepisují zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje nebudou uloženy na počítačích Cojc gGmbH nebo u projektových vedoucích, respektive budou vymazány bezprostředně po skončení projektu.
Informace potřebné k zajištění pojištění nebo jako důkaz pro naše sponzory (adresa, věk) budou předány podle platných předpisů o ochraně údajů (a pouze jim!).
Ochrana osobních údajů »»

Budu na projektu fotografován /-a?

Je naším přáním obdržet od všech účastníků projektu (nebo jejich zákonných zástupců) souhlasné podepsané zásady ochrany osobních údajů. Z těchto zásad vyplývá, že zvukové a obrazové záznamy lze pořizovat během celého projektu a lze je používat pro reklamní účely Čojčlandské kulturní sítě. Nebudou poskytovány třetím osobám. Pokud s tímto nesouhlasíš, nahlaš to prosím ještě před zahájením projektu, aby bylo možné vzít to v úvahu.
Ochrana osobních údajů »»

Jak je to s účastnickým poplatkem? Může být poplatek prominut?

Za jeden projektový den účtujeme účastnický poplatek v průměru 250,- Kč. V něm jsou zahrnuty cestovní náklady, ubytování, strava, pojištění, náklady na materiál, projektové vedení atd. a žádné další finanční náklady se Tě již netýkají. Je to možné, neboť jako uznaný organizátor setkávání česko-německé mládeže dostáváme na naši činnosti dotace z různých veřejných fondů.
Pokud jsi v situaci, kdy nemůžeš účastnický poplatek zaplatit, promluv si o tom s námi. Nepřejeme si, aby se někdo nemohl našich projektů zúčastnit z finančních důvodů!

Mohu se odhlásit z projektu?

Pokud se rozhodneš odhlásit se z projektu, je to samozřejmě škoda, ale v zásadě je to možné. V tom případě zavolej nejlépe přímo vedoucímu projektu a promluv s ním. Je to možné ovšem nejméně 21 dní před zahájením projektu a musíš k tomu mít závažný důvod. My Ti poté vrátíme účastnický poplatek, jinak si ponecháme polovinu účastnického poplatku. Při odřeknutí účasti 14 dnů před zahájením projektu si ponecháme celý účastnický poplatek. Jiná situace nastane, pokud za sebe zajistíš náhradního účastníka.
Neomluvená nepřítomnost bez závažného důvodu vede k vyloučení z celého projektu.
Pokud náhle onemocníš, platí samozřejmě jiná pravidla. V tom případě co nejdříve zavolej projektovému vedoucímu, abyste našli vhodné řešení.

 

Příští projekt

Textory - neztratˇ nit!

Textory - neztratˇ nit!
08.-14.8.20
Plesná

Číst dál...

Příští akce

Ein Theaterprojekt sucht ein Thema

Divadelní projekt hledá téma - otevřený dialog 19.7. od 19 do 21 hodin.

Čojč - divadelní síť Čechy Bavorsko připravuje na příští rok velký 14denní letní projekt. Ještě ale chybí to nejdůležitější: TÉMA!
19. července od 19 do 21 hodin se proto potkáme online na platformě Zoom a budeme diskutovat, hrát si, rozhodovat a poznávat - nezávazně a zdarma.

Číst dále…

„čojč všem für alle“

Logos Ziel ETZ EU EE