Teresa Rosa Weiser vyrůstala dvojjazyčně česko-německy a je perfektně bilingvní. Žila jak v Německu tak v Česku a stále se pohybuje i pracovně ve vícejazyčném kulturním prostředí. S vedením mezinárodních projektů má již zkušenosti ze své práce na Goethe-Institutu v České republice, kde vedla vícenárodnostní projekty a kde se stará o PR a práci s veřejností. Vytváří pedagogické a vzdělávací obsahy na sociální sítě a koordinuje PR tým v regionu střední a východní Evropy. Dále pracuje s veřejností jako průvodkyně. Při své práci konstantě využívá své znalosti ze studií: Věda výchovy a vzdělání a Česko-německá studia, které absolvovala na Univerzitě Regensburg a Karlově Univerzitě v Praze. Pracuje i jako jazyková lektorka němčiny v mezinárodní mateřské školce Villa Luna v Praze, češtinu vyučovala již dříve na základní škole v Bavorsku v rámci projektu EUREGIA Bayerischer Wald. Vedla již několik divadelních projektů s mládeží během studia či po něm. Nejvíce ji zajímá pohybové divadlo a vyjadřování se beze slov. Zároveň ji zajímá práce s textem a vícejazyčná komunikace v širším pojetí.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

kumstplus square 220x220px

KUMŠTpuls

25.-30. 04. Švestkový dvůr, Malovice (CZ)

17.-26. 05. Bildwerk, Frauenau (DE)

Dvoudílný divadelní projekt na vlnách umění.

ETZ logoKJP logoEU regFoerderungCNFB LOGOTYP HORIZONTALNI