Projektu se mohou zúčastnit POUZE osoby, které

  • neprojevují žádné příznaky nemoci
  • nepřišli v posledních 14 dnech před začátkem projektu do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19

Účastníci starší 18 let a rodiče účastníků mladších 18 let podepíší čestné prohlášení, které odevzdají vedoucímu na projektu.

Skupiny na projektu jsou homogenní a malé (max. 20 osob), takže v pracovních místnostech nebude nutné používat roušku.
Mnoho aktivit bude prováděno venku. V uzavřených prostorech se bude pravidelně větrat (10 minut každou hodinu).

Dodržujeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích.

Bude zajištěna možnost umývat ruce tekutým mýdlem a osušit je jednorázovými papírovými ručníky. Desinfekce bude vždy k dispozici. Z důvodů ochrany životního prostředí mohou účastníci používat svůj osobní ručník, který budou mít uchovaný na označeném místě. Dezinfekční prostředky budou k dispozici na všech místech, které účastníci projektu budou využívat nebo navštíví.

Často používaná místa a předměty budou pravidelně dezinfikovány.

Sanitární zařízení budou navštěvována individuálně.

Vedoucí projektu budou pravidelně poukazovat a dbát na platná hygienická pravidla.

U všech osob, které přijdou do kontaktu s projektovou skupinou, budou evidována jména a telefonní kontakty. Tyto osobní údaje budou 30 dní po skončení projektu smazány.

Pokud se během projektu potvrdí případ koronavirové infekce, bude projekt okamžitě ukončen.

Dodržování hygienických a bezpečnostních podmínek na místě konání projektu bude komunikováno a sledováno vedoucími projektu.

cojc hygienesicherheitskonzept 2020 950px 02

PŘÍŠTÍ PROJEKT

V hledáčku | Im Visier

V hledáčku | Im Visier
09.-22.08.2021
v Norimberku a Chotěšově

Co pro tebe znamená 30 článků Deklarace lidských práv v každodenním životě? Já mám svůj názor a ty máš svůj - jak můžeme přesto spolupracovat? V Norimberku, městě lidských práv, a v barokním klášteře v Chotěšově se na to podíváme zblízka a necháme se inspirovat k divadelnímu představení.

PŘÍŠTÍ AKCE

2084: humán radikál

Online-performance 2084: humán radikál

30. května 2021, od 19:00

Logos Ziel ETZ EU EE