Projektu se mohou zúčastnit POUZE osoby, které

  • neprojevují žádné příznaky nemoci
  • nepřišli v posledních 14 dnech před začátkem projektu do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19

Účastníci starší 18 let a rodiče účastníků mladších 18 let podepíší čestné prohlášení, které odevzdají vedoucímu na projektu.

Skupiny na projektu jsou homogenní a malé (max. 20 osob), takže v pracovních místnostech nebude nutné používat roušku.
Mnoho aktivit bude prováděno venku. V uzavřených prostorech se bude pravidelně větrat (10 minut každou hodinu).

Dodržujeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích.

Bude zajištěna možnost umývat ruce tekutým mýdlem a osušit je jednorázovými papírovými ručníky. Desinfekce bude vždy k dispozici. Z důvodů ochrany životního prostředí mohou účastníci používat svůj osobní ručník, který budou mít uchovaný na označeném místě. Dezinfekční prostředky budou k dispozici na všech místech, které účastníci projektu budou využívat nebo navštíví.

Často používaná místa a předměty budou pravidelně dezinfikovány.

Sanitární zařízení budou navštěvována individuálně.

Vedoucí projektu budou pravidelně poukazovat a dbát na platná hygienická pravidla.

U všech osob, které přijdou do kontaktu s projektovou skupinou, budou evidována jména a telefonní kontakty. Tyto osobní údaje budou 30 dní po skončení projektu smazány.

Pokud se během projektu potvrdí případ koronavirové infekce, bude projekt okamžitě ukončen.

Dodržování hygienických a bezpečnostních podmínek na místě konání projektu bude komunikováno a sledováno vedoucími projektu.

cojc hygienesicherheitskonzept 2020 950px 02

Příští projekt

GENERACE MÜLL?

Generace Müll?
02.-11.04.2021
Cheb a Wunsiedel

Jsme my "Generace odpadků" nebo ne? A existuje vůbec nějaký "viník"?

Číst dál...

Příští akce

Kommunikatze 2020

Kommunikatze 2020 - čojč halloj

… se Zoomem do Německa - každou středu od 28.10. do 02.12. v čase 18:00-19:15 hod.

Číst dále…

„čojč všem für alle“

Logos Ziel ETZ EU EE