Adéla Horáková vystudovala Divadelní, filmovou a mediální vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci a dokončuje Mediální studia na FSV Univerzity Karlovy. Současně absolvuje studium divadelní pedagogiky u DAS Ei - divadelně-pedagogického institutu Bavorsko v Norimberku. V rámci studijního pobytu Erasmus+ v Mnichově a Lipsku a praxi v Českém centru v Berlíně objevila Německo a němčinu a následně strávila rok v Regensburgu jako evropská dobrovolnice v rámci projektu ahoj.info u Tandemu - Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. U Tandemu zůstala aktivní doposud jako česko-německá jazyková animátorka, v rámci projektu Do Německa na zkušenou prezentuje na středních školách po celé České republice a zprostředkovává tak studentům možnosti v zahraničí. Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, organizuje víkendovky pod Hnutím Brontosaurus, u kterého absolvovala roční kurz s certifikací MŠMT. Za organizaci INEX-SDA vyjíždí jako dobrovolník i vedoucí mezinárodních workcampů. K Čojči přišla v roce 2018, v roce 2019 asistovala/hospitovala u projektů DJ Skloglazzz, DATA nikdy-privat-nie a KommuniKatze.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Generace Müll

Generace Müll?
27.08.-05.09.2021
Cheb a Wunsiedel

Jsme my "Generace odpadků" nebo ne? A existuje vůbec nějaký "viník"?

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojč Pädagogika

Čojč Pädagogika
11. - 14. 03. 2021
Centrum mládeže a setkávání (Jugendbildungs- und Begegnungsstätte) Babenhausen

Já - my - diverzita a cesty k ní v rámci demokraticky vedené mládežnické skupiny

Logos Ziel ETZ EU EE