Susanne Bierlmeier studovala/studuje Němčinu jako cizí a druhý jazyk a lingvistiku v Lipsku, Jeně a Brně. U DAS Ei - divadelně-pedagogického institutu Bavorsko v Norimberku právě absolvuje studium divadelní pedagogiky (BuT) s profilem Performance a interkulturní divadlo. Současně je činná jako česko-německá jazyková animátorka u Tandemu - Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. Vyrostla v příhraničí, hrála v mnoha divadelních skupinách (v němčině i češtině) a v rámci Evropské dobrovolné služby u projektu “Zažij Plzeň!” strávila rok 2014/15 v Plzni. V posledních letech se angažovala dobrovolně u BUNDjugend (Spolek pro životní prostředí a ochranu přírody Německo), u kterého se kriticky zabývala tématy jako je konzum, plasty a udržitelnost. U Čojče doposud vedla jazykové projekty Dáme dojč a KommuniKatze.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

Generace Müll

Generace Müll?
27.08.-05.09.2021
Cheb a Wunsiedel

Jsme my "Generace odpadků" nebo ne? A existuje vůbec nějaký "viník"?

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojč Pädagogika

Čojč Pädagogika
11. - 14. 03. 2021
Centrum mládeže a setkávání (Jugendbildungs- und Begegnungsstätte) Babenhausen

Já - my - diverzita a cesty k ní v rámci demokraticky vedené mládežnické skupiny

Logos Ziel ETZ EU EE