Karel Hájek je činný jako freelance divadelní pedagog (BuT) a jazykový animátor v Česku, Německu a Rakousku. Absolvoval vzdělávání v rámci divadelní pedagogiky u Divadelně-pedagogického institutu DAS Ei, e.V. v Norimberku a vzdělávání v rámci jazykové animace u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Ve své práci se zaměřuje na interkulturní výměny mezi česky a německy mluvícími zeměmi převážně s cílovými skupinami dětí, mladistvých a mladých dospělých. Jeho oblíbená témata pro práci s těmito věkovými skupinami jsou pohádkové příběhy, historicko-politická témata, stejně jako aktuální technologie a média a jejich sociokulturní dopady. Mimo to je odborným referentem v metodice vzdělávání pedagogů Plzeňského kraje a je školitelem dalších animátorů. Je také jedním z autorů publikace “Dětsky hezky česky”, jež je metodickou pomůckou pro hravé osvojování jazyka sousedů v bavorských předškolních zařízeních.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

kumstplus square 220x220px

ImproExpress

26. 07. – 04. 08. 2024 Bezdružice (CZ)

Léto bez scénáře

ETZ logoKJP logoEU regFoerderungCNFB LOGOTYP HORIZONTALNI