Adéla Horáková vystudovala Divadelní, filmovou a mediální vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci a dokončuje Mediální studia na FSV Univerzity Karlovy. Současně absolvuje studium divadelní pedagogiky u DAS Ei - divadelně-pedagogického institutu Bavorsko v Norimberku. V rámci studijního pobytu Erasmus+ v Mnichově a Lipsku a praxi v Českém centru v Berlíně objevila Německo a němčinu a následně strávila rok v Regensburgu jako evropská dobrovolnice v rámci projektu ahoj.info u Tandemu - Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. U Tandemu zůstala aktivní doposud jako česko-německá jazyková animátorka, v rámci projektu Do Německa na zkušenou prezentuje na středních školách po celé České republice a zprostředkovává tak studentům možnosti v zahraničí. Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, organizuje víkendovky pod Hnutím Brontosaurus, u kterého absolvovala roční kurz s certifikací MŠMT. Za organizaci INEX-SDA vyjíždí jako dobrovolník i vedoucí mezinárodních workcampů. K Čojči přišla v roce 2018, v roce 2019 asistovala/hospitovala u projektů DJ Skloglazzz, DATA nikdy-privat-nie a KommuniKatze.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

V hledáčku | Im Visier

Čojč Pädagogika
18.-21.11.2021
Hohenau (Wessely-Haus)

Inkluze je stále používanějším termínem, často ale chybí dostačující podmínky pro uvedení do praxe.

PŘÍŠTÍ AKCE

Čojčlandská Konferenz 2021

Čojčlandská Konferenz 2021, Jugendbildungstätte Waldmünchen

od 29.10. do 31.10. nebo 1.11.2021

Logos Ziel ETZ EU EE