Adéla Horáková vystudovala Divadelní, filmovou a mediální vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci a dokončuje Mediální studia na FSV Univerzity Karlovy. Současně absolvuje studium divadelní pedagogiky u DAS Ei - divadelně-pedagogického institutu Bavorsko v Norimberku. V rámci studijního pobytu Erasmus+ v Mnichově a Lipsku a praxi v Českém centru v Berlíně objevila Německo a němčinu a následně strávila rok v Regensburgu jako evropská dobrovolnice v rámci projektu ahoj.info u Tandemu - Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. U Tandemu zůstala aktivní doposud jako česko-německá jazyková animátorka, v rámci projektu Do Německa na zkušenou prezentuje na středních školách po celé České republice a zprostředkovává tak studentům možnosti v zahraničí. Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, organizuje víkendovky pod Hnutím Brontosaurus, u kterého absolvovala roční kurz s certifikací MŠMT. Za organizaci INEX-SDA vyjíždí jako dobrovolník i vedoucí mezinárodních workcampů. K Čojči přišla v roce 2018, v roce 2019 asistovala/hospitovala u projektů DJ Skloglazzz, DATA nikdy-privat-nie a KommuniKatze.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

V hledáčku | Im Visier

V hledáčku | Im Visier
09.-22.08.2021
v Norimberku a Chotěšově

Co pro tebe znamená 30 článků Deklarace lidských práv v každodenním životě? Já mám svůj názor a ty máš svůj - jak můžeme přesto spolupracovat? V Norimberku, městě lidských práv, a v barokním klášteře v Chotěšově se na to podíváme zblízka a necháme se inspirovat k divadelnímu představení.

PŘÍŠTÍ AKCE

2084: humán radikál

Online-performance 2084: humán radikál

30. května 2021, od 19:00

Logos Ziel ETZ EU EE