Susanne Bierlmeier studovala/studuje Němčinu jako cizí a druhý jazyk a lingvistiku v Lipsku, Jeně a Brně. U DAS Ei - divadelně-pedagogického institutu Bavorsko v Norimberku právě absolvuje studium divadelní pedagogiky (BuT) s profilem Performance a interkulturní divadlo. Současně je činná jako česko-německá jazyková animátorka u Tandemu - Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. Vyrostla v příhraničí, hrála v mnoha divadelních skupinách (v němčině i češtině) a v rámci Evropské dobrovolné služby u projektu “Zažij Plzeň!” strávila rok 2014/15 v Plzni. V posledních letech se angažovala dobrovolně u BUNDjugend (Spolek pro životní prostředí a ochranu přírody Německo), u kterého se kriticky zabývala tématy jako je konzum, plasty a udržitelnost. U Čojče doposud vedla jazykové projekty Dáme dojč a KommuniKatze.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

V hledáčku | Im Visier

V hledáčku | Im Visier
09.-22.08.2021
v Norimberku a Chotěšově

Co pro tebe znamená 30 článků Deklarace lidských práv v každodenním životě? Já mám svůj názor a ty máš svůj - jak můžeme přesto spolupracovat? V Norimberku, městě lidských práv, a v barokním klášteře v Chotěšově se na to podíváme zblízka a necháme se inspirovat k divadelnímu představení.

PŘÍŠTÍ AKCE

2084: humán radikál

Online-performance 2084: humán radikál

30. května 2021, od 19:00

Logos Ziel ETZ EU EE