Teresa Hartlová (24) vyrostla v pohraničí a v čojči se podílí jako účastnice (2014 Ist es mir Buřt, 2015 Adrenalin, 2016 Alltagscasino, 2017 Like/Hate, 2022 Moment), hospitace (2018 Papír a Štift), asistence (2019 Brýlen Rauš, 2020 Ty Wolle! ) a projektová vedoucí (2021 Generace Müll?). Také jako členka dozorčí rady (2019-2021) a jako správkyně sociálních médií (od roku 2019). Studuje němčinu a francouzštinu na univerzitě v Regensburgu, kde také studovala český jazyk a českou regionalistiku a kulturologii v programu Bohemicum. V roce 2022 absolvovala vzdělávání divadelní pedagogiky (BuT) na DAS Ei - Theaterpädagogisches Institut Bayern e.V. v Norimberku. Zúčastnila se také mnoha (česko-německých) seminářů a workshopů, například na ahoj.info, Theaterträumereien a Herecké akademii, v oblasti filmové a video produkce, tance a divadla a jazyka a identity. Ve své umělecké tvorbě si cení tvůrčích nápadů a spontánnosti a ráda je kombinuje s pohybem a jazykem.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

2022 02 17 cojc paedagogika 200x140px 01

ČOJČLANDSKÁ KONFERENZ 2023
20.10. až 22.10. nebo 23.10. 2023, Furth im Wald

Přijeď strávit víkend s čojčleudmi a naplánovat čojčrok 2024!

Logos