Čojč Pädagogika

 

Já - my - diverzita a cesty k ní v rámci demokraticky vedené mládežnické skupiny

11.-14.03.2021 na Zoom

"Já-ty-my, téma, role, změna perspektivy, konflikt a řešení jakožto aspekty vědomé práce s diverzitou při práci s mládeží a na divadelně pedagogických projektech i jinde.”

Já jsem já, ty jsi ty. My jsme… jiní? Ve společnosti, kde se stále hlasitěji - a nutno přiznat oprávněně - objevují v informacích a agendách práce s mládeží velká slova jako svoboda, demokracie, diverzita, sociální rovnost, nebo solidarita, se nabízí otázka, jak z těchto ideových fragmentů vytvořit konkrétní formy aktivit a cvičení posilujících vnímání různých perspektiv a pozadí, tak aby nedocházelo jen k jejich pouhému tolerování, nýbrž k vědomému otevřenému, podporujícímu a respektujícímu zacházení s nimi a tedy skutečnému žití demokracie, v níž existuje názorová pluralita.

V česko-německé skupině budeme společně zkoumat, jak zacházet i přes jazykové bariéry s komunikací, jež vědomě pracuje s diverzitou a jak takovouto komunikaci vhodně v rámci (divadelních) projektů s mládeží podpořit. Budeme se zabývat tím, jak jako divadelní pedagog, či vedoucí mládeže mohu s heterogenní skupinou zpracovávat určité téma a přitom práci s diverzitou nevidět jako složitou úlohu navíc, nýbrž jako možnost jak obohatit téma o multiperspektivní náhled skupiny a o zkušenosti z různých sociálních pozadí jejích jednotlivých členů. Pokusíme se nalézt odpovědi na to jak nabídnout svým účastníkům možnosti reflektovat a rekontextualizovat své vlastní perspektivy a tím získat odvahu vypořádat se s vlastní diverzitou a zasadit se společně o utváření demokratické společnosti.

Konkrétně program vzdělávací akce sestává z následujících osmi obsahových bloků

  1. divadelně pedagogická elementární animace: nonverbální způsoby vedení, rychlé a nekomplikovaná společná interakce
  2. změna perspektivy pomocí aktivit vědomé práce s diverzitou dle Anne Sophie Winkelmann
  3. sociometrie a procesy skupinové dynamiky: prostorové ztvárnění názorů, jejich výměny a vztahů
  4. společná diskuze: moderace a způsoby řešení konfliktů
  5. teoretické pozadí: výňatky a funkce skupinové dynamiky
  6. otevřená kolegiální výměna: Jak nás diverzita obohacuje?
  7. prostor pro experimenty: účastníci akce mají možnost vyzkoušet si v menších skupinkách využití aktivit a postupů
  8. metody reflexe a evaluace

Workshop začíná 11.3. po večeři na Zoom a je vhodný pro divadelní pedagogy, vedoucí mládeže, pedagogické pracovníky, studenty a další zájemce, kteří mají chuť kriticky reflektovat svou vlastní názory a perspektivy, kteří by rádi pracovali na sensibilizaci svého vnímání diverzity a možná si i kultivovaně vyměnili názory s kolegy. Akce sestává z fází tématických inputů, hry, reflexe a transferů do vlastních pracovních polí a kolegiální výměny.

Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa. Společenské perspektivy obou zemí budou obohacením vztahu k tématu a otázka interkulturní komunikace bude samozřejmě tématizována.

Přihláška a podmínky účasti

Účastnický poplatek činí 800,-CZK / 30,-EUR. Link na Zoom společně s balíčkem materiálů dostanete několik dní před zahájením akce. Program je připraven pro konání online přes platformu Zoom, tak aby byl zábavný a využíval její možnosti.

Časy konání

čtvrtek, 11. 3. 2021: 19:00 - 20:30
pátek, 12. 3. 2021 a sobota, 13. 3. 2021: 8:30 - 10:00 & 10:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30 & 16:00 - 17:30
neděle, 14. 3. 2021: 9:00 - 10:30 & 11:00 - 12:30 & 14:00 - 15:30

Přihlášky zasílejte prosím mailem na Karla Hájka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , či u německy mluvících účastníků na Roswithu Lüer Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Koncepce a vedení

Karel Hájek

Karel Hájek

Profil »»
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Valentina Eimer

Valentina Eimer

Profil »»
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘÍŠTÍ PROJEKT

2022 02 17 cojc paedagogika 200x140px 01

ČOJČLANDSKÁ KONFERENZ 2023
20.10. až 22.10. nebo 23.10. 2023, Furth im Wald

Přijeď strávit víkend s čojčleudmi a naplánovat čojčrok 2024!

Logos