Ellrodt, Iva (Plzeň 2019): Využití jazyka "čojč" v cizojazyčné výuce - bakalářská práce odkaz... »»

→ klasické a alternativní učební metody; možnosti zařazení řeči "čojč" do výuky

→ historický pohled na češtinu, němčinu, latinu, řečtinu a jejich vzájemné ovlivňování; čojč a čengliš

→ popis řeči "čojč", metody tvoření, příklady z praxe; germanismy, slova převzatá, bohemismy

→ zapojení čojč do výuky: teorie a návrhy, výzkum v praxi, dotazníky pro žáky a vyučující a jejich rozbor

Bc. Brandštetrová, Adriana (Brno 2014): Německé a rakouské kulturní organizace v České republice - diplomová práce

→ DE/AT organizace a spolky v ČR, jejich jmenný seznam a činnosti, působení rozmístění (včetně Cojc gGmbH a A BASTA!) ; jejich vznik, historie a vývoj (1918 – 2012); mezinárodní dohody a smlouvy, porovnání zahraniční politiky DE a AT

Hájek, Karel (2014): Rozvíjení organizace prostřednictvím divadelní pedagogiky odkaz... »»

→ divadelní spolek DeKA: založení, rozvoj, činnost, aktivity, vize, členové

→ A BASTA!: založení, historie, rozvoj, úspěchy a potíže, vzestupy a pády, představení

→ podrobný proces vývoje A BASTA! a DeKA, jejich spolupráce a propojení, činnost jejich členů

Förster, Florian (2013): Čojč - další generace - projektová práce odkaz... »»

→ Shrnutí obsahové práce Čojč divadelní sítě s divadelně-padegogickými cíly a Čojč jako řeči; přibližně polovina účastníků všech projektů 2013 vyplnila dotazník zabývající se důvody, proč se mladí lidé přihlásili k Čojč a jestli se nadále budou chtít podílet na další aktivitě

NÄCHSTES PROJEKT

Generace Müll

Generace Müll?
27.08.-05.09.2021
Cheb und Wunsiedel

Auf unserem Projekt stellen wir uns die Frage: sind wir nun die “Generation Müll” oder nicht? Und gibt es überhaupt einen “Schuldigen”?

NÄCHSTE AKTION

Čojč Pädagogika

Čojč Pädagogika
11. - 14.03.2021
Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen

Ich - Wir - Diversität: Wege in eine demokratische Jugendgruppe

Logos Ziel ETZ EU EE