Ellrodt, Iva (Plzeň 2019): Využití jazyka "čojč" v cizojazyčné výuce - bakalářská práce odkaz... »»

→ klasické a alternativní učební metody; možnosti zařazení řeči "čojč" do výuky

→ historický pohled na češtinu, němčinu, latinu, řečtinu a jejich vzájemné ovlivňování; čojč a čengliš

→ popis řeči "čojč", metody tvoření, příklady z praxe; germanismy, slova převzatá, bohemismy

→ zapojení čojč do výuky: teorie a návrhy, výzkum v praxi, dotazníky pro žáky a vyučující a jejich rozbor

Bc. Brandštetrová, Adriana (Brno 2014): Německé a rakouské kulturní organizace v České republice - diplomová práce

→ DE/AT organizace a spolky v ČR, jejich jmenný seznam a činnosti, působení rozmístění (včetně Cojc gGmbH a A BASTA!) ; jejich vznik, historie a vývoj (1918 – 2012); mezinárodní dohody a smlouvy, porovnání zahraniční politiky DE a AT

Hájek, Karel (2014): Rozvíjení organizace prostřednictvím divadelní pedagogiky odkaz... »»

→ divadelní spolek DeKA: založení, rozvoj, činnost, aktivity, vize, členové

→ A BASTA!: založení, historie, rozvoj, úspěchy a potíže, vzestupy a pády, představení

→ podrobný proces vývoje A BASTA! a DeKA, jejich spolupráce a propojení, činnost jejich členů

Förster, Florian (2013): Čojč - další generace - projektová práce odkaz... »»

→ Shrnutí obsahové práce Čojč divadelní sítě s divadelně-padegogickými cíly a Čojč jako řeči; přibližně polovina účastníků všech projektů 2013 vyplnila dotazník zabývající se důvody, proč se mladí lidé přihlásili k Čojč a jestli se nadále budou chtít podílet na další aktivitě

NÄCHSTES PROJEKT

kumstplus square 220x220px

KUMŠTpuls

25.-30. 04. im Švestkový dvůr, Malovice (CZ)

17.-26. 05. im Bildwerk, Frauenau (DE)

Ein 2-teiliges Theaterprojekt auf den Wellen der Kunst

ETZ logoKJP logoEU regFoerderungCNFB LOGOTYP HORIZONTALNI