Ellrodt, Iva (Plzeň 2019): Využití jazyka "čojč" v cizojazyčné výuce - bakalářská práce odkaz... »»

→ klasické a alternativní učební metody; možnosti zařazení řeči "čojč" do výuky

→ historický pohled na češtinu, němčinu, latinu, řečtinu a jejich vzájemné ovlivňování; čojč a čengliš

→ popis řeči "čojč", metody tvoření, příklady z praxe; germanismy, slova převzatá, bohemismy

→ zapojení čojč do výuky: teorie a návrhy, výzkum v praxi, dotazníky pro žáky a vyučující a jejich rozbor

Bc. Brandštetrová, Adriana (Brno 2014): Německé a rakouské kulturní organizace v České republice - diplomová práce

→ DE/AT organizace a spolky v ČR, jejich jmenný seznam a činnosti, působení rozmístění (včetně Cojc gGmbH a A BASTA!) ; jejich vznik, historie a vývoj (1918 – 2012); mezinárodní dohody a smlouvy, porovnání zahraniční politiky DE a AT

Hájek, Karel (2014): Rozvíjení organizace prostřednictvím divadelní pedagogiky odkaz... »»

→ divadelní spolek DeKA: založení, rozvoj, činnost, aktivity, vize, členové

→ A BASTA!: založení, historie, rozvoj, úspěchy a potíže, vzestupy a pády, představení

→ podrobný proces vývoje A BASTA! a DeKA, jejich spolupráce a propojení, činnost jejich členů

Förster, Florian (2013): Čojč - další generace - projektová práce odkaz... »»

→ Shrnutí obsahové práce Čojč divadelní sítě s divadelně-padegogickými cíly a Čojč jako řeči; přibližně polovina účastníků všech projektů 2013 vyplnila dotazník zabývající se důvody, proč se mladí lidé přihlásili k Čojč a jestli se nadále budou chtít podílet na další aktivitě

NÄCHSTES PROJEKT

2048 Human Radikal

2084: humán radikál
18.-31.05.2021
auf Zoom und Telegram

Wie viel Radikalität steckt in mir, in dir, in jedem von uns? Gemeinsam erarbeiten wir daraus ein interaktives Theaterstück!

 

NÄCHSTE AKTION

Open Call für Grenzlandreisen

Open Call für Grenzlandreisen

Dir fällt die Decke auf den Kopf? Du willst mal wieder kreativ sein und z.B. Videos drehen? Mach doch einen Ausflug! Melde dich bei uns und Čojč bezahlt Reisekosten und ein kleines Taschengeld.

Logos Ziel ETZ EU EE